SpectraCures optionslösen (TO3) tecknades till 98,8 procent

Report this content

SpectraCure AB (publ) (”SpectraCure”) har den 29 november avslutat lösenperioden för teckningsoptionen Serie 3 TO3 B. 

Totalt har 5 828 739 nya aktier tecknats i den nu avslutade lösenperioden. SpectraCure tillförs därmed ett kapital om 37,9 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 1,1 MSEK. Teckningen uppgick till 98,8 procent. 

Så snart likvid har inkommit för samtliga nytecknade aktier (interimsaktier) och slutlig registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket kommer en automatisk omvandling av dessa interimsaktier till vanliga aktier att ske utan vidare avisering till innehavaren. Detta beräknas ske vecka 51.

I och med optionslösen ökar totalt antal utestående aktier i SpectraCure med 5 828 739 till 87 465 566 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 582 873,90 kronor till 8 746 556,60 kronor. 

- Utfallet är mycket glädjande och jag ser detta som en bekräftelse på ett fortsatt förtroende från våra aktieägare. Emissionslikviden säkerställer vårt beräknade kapitalbehov inför den fortsatta kliniska studien och vi ser fram emot resultatet, säger vd Masoud Khayyami.

G&W Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare till SpectraCure i samband med transaktionen. 

Denna information är sådan information som SpectraCure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 december 2019 kl 09.15.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: +46(0) 8 503 000 50

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Prenumerera

Citat

Utfallet är mycket glädjande och jag ser detta som en bekräftelse på ett fortsatt förtroende från våra aktieägare. Emissionslikviden säkerställer vårt beräknade kapitalbehov inför den fortsatta kliniska studien och vi ser fram emot resultatet.
Masoud Khayyami, VD SpectraCure