SpectraCures optionslösen tecknades till 13 245 537 kronor

Report this content

SpectraCure AB (publ) (”SpectraCure”) har den 28 februari avslutat lösenperioden för teckningsoptionen Serie 2 TO2 B.

Totalt har 13 245 537 nya aktier tecknats i den nu avslutade lösenperioden. SpectraCure tillförs därmed ett kapital om 13 245 537 kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 497 000 kronor. Teckningsgraden uppgick till 99,5 procent.

Så snart likvid har inkommit för samtliga nytecknade aktier (interimsaktier) och slutlig registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket kommer automatisk omvandling att ske av dessa interimsaktier till vanliga aktier utan vidare avisering till innehavaren, vilket beräknas ske vecka 12.

I och med optionslösen ökar totalt antal utestående aktier i SpectraCure med 13 245 537 till 69 837 057 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 1 324 553,70 kronor till 6 983 705,70 kronor.

- Utfallet är mycket glädjande och jag ser det som en bekräftelse om ett fortsatt förtroende från våra aktieägare. Emissionslikviden säkerställer vårt kapitalbehov inför fas 2-studien samt fortsättningen av fas 1. Nu ser vi verkligen fram emot resultaten från dessa, säger vd Masoud Khayyami.

Göteborg Corporate Finance AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare till SpectraCure i samband med transaktionen.

Denna information är sådan information som Spectracure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2018.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, VD, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off från Lunds universitets avdelningar för medicinska laser- tillämpningar och fysik. Bolaget är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT, en behandlingsmetodik som är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t.ex. prostata och bukspottkörtel, men även andra indikationer som cancertumörer i huvud- och halsregionen.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar