Statusrapport inför fas 2-studie

Report this content

SpectraCure har genomfört en klinisk fas 1-studie för behandling av patienter med återfall av prostatacancer med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Som tidigare meddelats har bolaget i slutet av 2018 gått in i slutfasen av planeringen för en efterföljande fas 2-studie. Under början av 2019 har SpectraCure förnyat vissa avtal och planerat fortsättningsstudien tillsammans med partnersjukhusen, Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, University College London Hospital i London, och University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia.

Den 17 mars hölls ett gemensamt möte med de ansvariga läkarna i studien för att gå igenom resultaten från fas 1-studien och slutföra planeringen av det fortsatta kliniska programmet. Screening och rekrytering av patienter som ska ingå i studien har redan påbörjats och patientbehandlingar kommer att genomföras i början av april.

”Nu ser vi fram emot att påbörja fas 2-studien tillsammans med våra kliniska samarbetspartners” kommenterar Masoud Khayyami, VD.

Syftet med fas 2-studien är att visa att metoden är säker att använda, och att den har klinisk effekt, med ett större statistiskt underlag än i fas 1-studien.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar