Stor uppmärksamhet för SpectraCure i Boston

SpectraCure fick stor uppmärksamhet kring sina kliniska studieresultat på världskonferensen i Boston för världsledande kliniska forskare.

Under onsdagen 3 juli presenterade SpectraCure resultat från bolagets fas 1-studie vid 17th International Photodynamic Association World Congress i Boston, USA. SpectraCures CTO Johannes Swartling framförde presentationen efter en inbjudan från konferensens arrangörer. Föredraget var välbesökt och fick ett gott mottagande, med stort intresse.

Konferensen besöktes av sammanlagt 450 deltagare. Som värd för arrangemanget stod professor Tayyaba Hasan som är verksam vid Harvard Medical School i Boston. Professor Hasan är även en av uppfinnarna av verteporfin, det fotosensibiliserande läkemedel som SpectraCure använder i kombination med bolagets utrustning för laserljusbelysning av cancertumörer, SpectraCures P18-system med IDOSE®.

Metodiken som ligger till grund för SpectraCures behandling uppmärksammades också genom att professor Avigdor Scherz, verksam vid Weizmanninstitutet, tilldelades International Photodynamic Associations finaste utmärkelse för sitt arbete i att förklara mekanismerna bakom PDT-behandling med vaskulärt verkande fotonsensibiliserande läkemedel, vilket är den klass av läkemedel som verteporfin ingår i. ”Det är oerhört roligt att metodiken belönats med detta pris då det visar på att SpectraCures metod ligger rätt i tiden och bedöms ha goda möjligheter att göra en verklig nytta för patienterna”, kommenterar SpectraCures CTO Johannes Swartling.

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar