Största ägaren i SpectraCure tecknar fullt för hela sin andel

Report this content

SpectraCures huvudägare och verkställande direktör Masoud Khayyami fulltecknar genom sitt bolag Cardeon Futuring Finance sin andel i bolagets teckningsoptionsprogram TO3, motsvarande 1 653 382 teckningsoptioner. Cardeon Futuring Finance totala innehav efter emissionen utgör därmed 2 480 073 st aktier. 

Före förvärvet ägde Masoud Khayyami privat och med bolag 13 227 059 antal aktier motsvarande 16,21% av kapitalet och rösterna. Efter förvärvet äger Masoud Khayyami privat och med bolag 14 053 750 antal aktier.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna i TO3-programmet innebär att varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie i SpectraCure till teckningskursen 6,50 kr. Teckningstiden för SpectraCures teckningsprogram TO3 startade fredagen den 1 november och pågår fram till och med fredagen den 29 november. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer kassan i bolaget öka med totalt ca 37,1 MSEK efter avdrag för relaterade emissionskostnader.

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90.

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

SpectraCure i korthet
SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

SpectraCures huvudägare och verkställande direktör Masoud Khayyami fulltecknar genom sitt bolag Cardeon Futuring Finance sin andel i bolagets teckningsoptionsprogram TO3.
Twittra det här