Största ägaren i SpectraCure tecknar fullt för hela sin andel

SpectraCures huvudägare och verkställande direktör Masoud Khayyami fulltecknar genom sitt bolag Cardeon Futuring Finance sin andel i bolagets teckningsoptionsprogram TO3, motsvarande 1 653 382 teckningsoptioner. Cardeon Futuring Finance totala innehav efter emissionen utgör därmed 2 480 073 st aktier. 

Före förvärvet ägde Masoud Khayyami privat och med bolag 13 227 059 antal aktier motsvarande 16,21% av kapitalet och rösterna. Efter förvärvet äger Masoud Khayyami privat och med bolag 14 053 750 antal aktier.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna i TO3-programmet innebär att varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt till teckning av en (1) ny aktie i SpectraCure till teckningskursen 6,50 kr. Teckningstiden för SpectraCures teckningsprogram TO3 startade fredagen den 1 november och pågår fram till och med fredagen den 29 november. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer kassan i bolaget öka med totalt ca 37,1 MSEK efter avdrag för relaterade emissionskostnader.

För ytterligare information kontakta:

SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90.

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

SpectraCure i korthet
SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.

Taggar:

Om oss

SpectraCures affärsidé är att med sitt egenutvecklade och patentsökta system bota inre cancertumörer, förlänga överlevnaden för cancerpatienter, samt att verka som kompletterande behandlingsalternativ till andra cancerbehandlingar.

Prenumerera

Snabbfakta

SpectraCures huvudägare och verkställande direktör Masoud Khayyami fulltecknar genom sitt bolag Cardeon Futuring Finance sin andel i bolagets teckningsoptionsprogram TO3.
Twittra det här