Analysguiden: Samarbete adderar värde

Strategiskt samarbete ger ett förstärkt erbjudande som på sikt bör ge försäljningen en skjuts. Intäkterna under tredje kvartalet var under vår förväntan. Offerter är dock ute till ett tredubblat värde från föregående år. 

TargetEveryone (TEO) har utvecklat en plattform som effektiviserar företags kommunikation med kunder via SMS. Företag skickar allt fler SMS vilket är en effekt av kanalens höga effektivitet. Enligt genomförda studier har SMS en väsentligt högre andel mottagare som öppnar meddelandet, men framför allt klickar på länkar. Detta jämfört med exempelvis e-postutskick eller kampanjer på sociala medier. Försäljningen av ViaNett och Sendega har frigjort kapital och bolaget har nu finansiella resurser som möjliggör för att ta andelar på en växande marknad. Med försäljningen blir TEO ett renare SaaS-bolag.

I november meddelande bolaget att ett strategiskt samarbete påbörjats med Oslo-baserade Cloud Explorers som utvecklat produkten, PRISM, för analys och sammanställning av stora mänger data från olika källor (Big Data). PRISM används bland annat av stora företag som Continental, Audi och Bisnod för att identifiera potentiella kunder för personlig riktad marknadsföring. Genom att addera standardfunktioner ifrån PRISM till TEO:s plattform kan användaren enkelt och snabbt identifiera mottagare för att öka konverteringsgraden på exempelvis en marknadsföringskampanj. Vi ser stor potential i samarbetet som stärker erbjudandet. 

Försäljningen under tredje kvartalet var under våra förväntningar. Med detta var även EBITDA-resultatet (exkluderat justeringar och reavinst från försäljning av ViaNett) sämre än väntat. Visserligen tynger rimligtvis engångskostnader relaterade till försäljningen av ViaNett resultatet på kvartalet. Positivt var dock att värdet på utestående offerter tredubblades under tredje kvartalet relativt samma period föregående år. I mitten på november 2017 uppgick offertvärdet till cirka sex miljoner NOK.

Med nya förutsättningar och tredje kvartalets utfall har vi justerat ner våra resultatprognoser för 2018 men reviderat upp försäljnings-tillväxten 2019 till 2022. I basscenariot beräknar vi ett motiverat pris per aktie till 5,2 kronor (5,2) och behåller rekommendationen köp.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

TargetEveryone AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Sweden och startade för tio år sedan i den nordiska mobila entreprenörsmiljön. Numera har TargetEveryone kunder och partners i över 80 länder och 40 medarbetare på kontor i Sverige, Norge, Holland, Portugal, Indien och USA. www.targeteveryone.com

Prenumerera