Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002 Resultat Resultatet för verksamhetsåret 2002, efter finansiella poster, uppgick i koncernen till 46 MSEK (5 MSEK), inklusive jämförelsestörande poster, och i moderbolaget till -39 MSEK (-16 MSEK). Under maj månad såldes bryggerifastigheterna i Vårby och Grängesberg genom s.k. fastighetsrenting. Realisationsvinsten på 24 MSEK har redovisats som en jämförelsestörande post. Dessutom har Spendrups Bryggeri AB gjort avsättningar för avveckling av emballage med 13 MSEK under sista kvartalet 2002. Nettoomsättningen steg med 18 % till 2 078 MSEK. Den starka försäljningsutvecklingen tillsammans med en måttlig kostnadsutveckling har bidragit till det positiva resultatet. Verksamheten Spendrup Invests huvudsakliga tillgång är aktieinnehavet i Spendrups Bryggeri. Detta bolag avger en egen rapport. Aktierna förvärvades under sommaren 2001. Verksamhetsåret 2001 omfattar därför endast 5 månader, augusti-december. Övrig tillgång av betydelse är ett aktieinnehav i Hansa Borg skandinavisk Holding A/S, som förvärvades under året. Marknad Den svenska dryckesmarknaden ökade med 4 % under 2002 jämfört med föregående år. Ökningen har skett på alla marknader. Vattenmarknaden har vuxit med 7 %, läskmarknaden med 4 % samt ölmarknaden med 3 %. Inom ölmarknaden har starköl ökat med 8 % medan folköl har legat still och lättöl har backat med 3 %. Systembolagets försäljning av öl steg 11 %. Ölförsäljningen i detaljhandeln var oförändrad under året men tack vare en stark tillväxt i vattenmarknaden inom detaljhandeln så ökade ändå detaljhandeln som helhet med 2%. Försäljning Spendrups har ökat sina marknadsandelar på öl till 27 %. Den starkaste ökningen har varit på Systembolaget samt restaurangmarknaden. Norrlands Guld har tagit över som det största folkölet 3,5 i detaljhandeln och LOKA blev under 2002 marknadens största vattenvarumärke. Spendrups marknadsandel på vattenmarknaden är 34 %. Spendrups andelar av läskedrycksmarknaden förändrades ej under året och stannade på 14 procent. För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Hesseborn, ekonomidirektör, telefon 08-672 77 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00190/wkr0001.doc Hela kommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00190/wkr0002.pdf Hela kommunikén

Dokument & länkar