Spendrup Invest AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2004

Spendrup Invest AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2004 - Gränshandeln med öl större än ölförsäljningen på Systembolaget - Privatinförsel och smuggling av öl ökar med 7 respektive 66 procent - Spendrups nettoomsättning sjönk med 9 procent till 927 MSEK - Förbättrat resultat efter finansiella poster 4 MSEK (-14 MSEK) Resultat Nettoomsättningen under perioden, exkl. dryckesskatt, sjönk med 9 procent. Trots detta blev koncernens resultat efter finansiella poster 4 MSEK (-14 MSEK) och för moderbolaget -17 MSEK (-20 MSEK). Det relativt goda resultatet beror i huvudsak på ett omfattande besparingsprogram som inkluderar reducering av arbetsstyrkan. Även försäljnings- och administrationskostnader har minskat, med 4 procent jämfört med föregående år. Verksamheten Spendrup Invests huvudsakliga tillgång är aktieinnehavet i Spendrups Bryggeri. Även en delårsrapport från Spendrups Bryggeri avges. Den svenska bryggerimarknaden fortsätter att präglas av den växande legala och illegala gränshandeln med öl. Enligt SoRAD, alkoholforskarna vid Stockholms Universitet som på regeringens uppdrag följer utvecklingen, ökade privatinförseln med 33 procent jämfört med första halvåret i fjol. Det innebär att lika mycket öl, 83 miljoner liter, privatinfördes och smugglades in i landet, som Systembolaget sålde i sina butiker (82,8 miljoner liter). Systembolaget har alltså mindre än hälften av starkölsmarknaden i Sverige. Totalt minskade den svenska bryggerimarknaden (i Sverige försåld volym) med 6 procent under perioden. Mest minskade försäljningen av folköl (-13 procent) och lättöl (- 8 procent). Minskningen är störst i detaljhandeln (- 9 procent). Återigen noteras att den växande gränshandeln drar ner efterfrågan på alkoholsvagare öl. Restaurangmarknaden minskade med 3 procent och Systembolagets minskade med 1 procent. Den enskilt största orsaken till den svagare marknaden för de svenska bryggerierna är den ökande gränshandeln. Dessutom ökar detaljhandelns direktimport av egna varumärken. Den kalla och regniga inledningen på sommaren har ytterligare påverkat marknadsutvecklingen. Spendrups marknadsandelar på öl har minskat till 25,1 procent (27,6 procent) för första halvåret. Minskningen är störst på Systembolaget. Spendrups marknadsandel på vatten är 28,9 procent (31,2 procent), vilket är en minskning under perioden. LOKA är den tydliga marknadsledaren i dagligvaruhandeln, men konkurrensen från detaljhandelns egna varumärken är stor. Spendrups läskvolymer har sjunkit något och marknadsandelen uppgår nu till 15,5 procent (17,2 procent). Investeringar och finansiering Investeringar under januari - juni i koncernen uppgick till 61 MSEK varav merparten hänförs till maskiner och inventarier samt fordon i Spendrups Bryggeri. Rättsliga tvister Processen mellan Spendrups Bryggeri och den belgiska bryggerikoncernen Interbrew avseende uppsägning av licensavtal fortgår. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Stockholm den 30 augusti 2004 SPENDRUP INVEST AB (publ) Jens Spendrup Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Hesseborn, ekonomidirektör eller Caroline Ekman, informationschef, telefon 08-672 77 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/31/20040831BIT20860/wkr0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar