Ny innovativ bryggerilösning på Spendrups minskar klimatutsläppet med 80 %

Spendrups Bryggeri sätter spadtaget för sin mest klimateffektiva åtgärd hittills, som kommer att minska bryggeriets CO2-utsläpp med 80 procent per liter dryck. Åtgärden beräknas spara cirka 10 000 ton CO2 per år, vilket motsvarar mer än 110 000 bilresor mellan Stockholm – Göteborg.

Spendrups har under de senaste åren miljardsatsat på bryggeriet i Grängesberg, i Dalarna. Nu startar arbetet med att bygga en dravförbrännings-anläggning. (Drav är en organisk restprodukt, d v s korn-rester eller malt från ölframställningen.) Anläggningen är unik i Sverige och en av de första i världen. Den kommer att göra Spendrups Bryggeri till stor del självförsörjande på bioenergi och näst intill oljeoberoende.

- Vi har under en längre tid satsat systematiskt och målmedvetet på hållbarhetsfrågorna. Den senaste 10-årsperioden (2004-2013) har vi halverat våra koldioxidutsläpp per liter producerad dryck. När vi nu tar nästa steg räknar vi med att minska utsläppen ytterligare 80 procent under perioden 2013-2016, säger Claes Åkesson, miljö- och hållbarhetsdirektör på Spendrups Bryggeri.

De senaste åren har Spendrups genomfört en rad klimatrelaterade åtgärder. Transportledet har setts över och andelen biodisel (RME) har ökat. Därigenom har utsläppen i närdistribution gått ner, räknat per utkörd liter dryck, med drygt 20 procent per år under 2012 och 2013. Andelen RME som tankas är nu uppe i ca 45 procent.

- Ständiga förbättringar hör till våra ledord. Dravförbränningsanläggningen gör nu att vi kan använda en förnyelsebar och klimatsmart restprodukt som substitut för olja. Det ligger helt i linje med vår vision om en produktion fri från fossil koldioxid. Det här är också ett bevis på att klimatåtgärder även kan kostnadseffektivisera vår produktion. Bättre win win-situation går inte att hitta, säger Fredrik Spendrup, vd Spendrups Bryggeri.


Om dravförbränning:

Spendrups verksamhet ger upphov till stora mängder restprodukter. Huvuddelen av detta utgörs av drav, en organisk restprodukt (d v s korn-rester eller malt) från ölframställningen. Årligen producerar Spendrups ca 160 miljoner liter öl, vilket ger drav-restprodukter om ca 30 000 ton/år.
Spendrups är miljöcertifiera enligt ISO 14001.


Bild och infografik bifogas.

För mer information, kontakta:

Claes Åkesson, miljö- och hållbarhetsdirektör, Spendrups Bryggeri,
tfn +46 8 672 7843, claes.akesson@spendrups.se

Annika Molander, kommunikationsdirektör, Spendrups Bryggeri,
tfn +46 8 672 7830, annika.molander@spendrups.se

Spendrups Bryggeri grundades 1897. Vi är ett bryggeri med ett brett sortiment. Engagemanget och passionen är lika stor nu som då. För oss är alltid hantverket och dryckesupplevelsen i fokus. Bland våra varumärken finner du Spendrups Bryggeri, Norrlands Guld, Mariestads, Heineken, Loka, Schweppes, El Coto, Gallo, Briska m fl. Familjeföretaget Spendrups är ett svenskt och oberoende bryggeri som förenar starka traditioner med nytänkande. Vi är idag ca 850 medarbetare och omsätter ca 3,0 MDKR. I Spendrupskoncernen ingår dotterbolagen Spendrups Vin, Gotlands Bryggeri, Brutal Brewing och Hellefors Bryggeri. www.spendrups.se

Taggar:

Om oss

Spendrups Bryggeri grundades 1897. Vi är ett bryggeri med ett brett sortiment. Engagemanget och passionen är lika stor nu som då. För oss är alltid hantverket och dryckesupplevelsen i fokus. Bland våra varumärken finner du Spendrups Bryggeri, Norrlands Guld, Mariestads, Heineken, Loka, Schweppes, Briska, El Coto, Gallo m fl. Familjeföretaget Spendrups är ett svenskt och oberoende bryggeri som förenar starka traditioner med nytänkande. Vi är idag ca 900 medarbetare och omsätter ca 3,3 MDKR. I Spendrupskoncernen ingår dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Gotlands Bryggeri och Hellefors Bryggeri.www.spendrups.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Vi har under en längre tid satsat systematiskt och målmedvetet på hållbarhetsfrågorna. Den senaste 10-årsperioden (2004-2013) har vi halverat våra koldioxidutsläpp per liter producerad dryck. När vi nu tar nästa steg räknar vi med att minska utsläppen ytterligare 80 procent under perioden 2013-2016.
Claes Åkesson, miljö- och hållbarhetsdirektör på Spendrups Bryggeri
- Ständiga förbättringar hör till våra ledord. Dravförbränningsanläggningen gör nu att vi kan använda en förnyelsebar och klimatsmart restprodukt som substitut för olja. Det ligger helt i linje med vår vision om en produktion fri från fossil koldioxid. Det här är också ett bevis på att klimatåtgärder även kan kostnadseffektivisera vår produktion. Bättre win win-situation går inte att hitta.
Fredrik Spendrup, vd på Spendrups Bryggeri.