Delårsrapport januari-juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari-juni 2002 · Nettoomsättningen steg 18 % mot föregående år · Resultatet förbättrades med 73 MSEK · Norrlands 3,5 ny marknadsledare i dagligvaruhandeln Resultat Koncernens resultat för perioden januari - juni, efter finansiella poster, uppgick till 54 (-32) MSEK. Under maj månad såldes bryggerifastigheterna i Vårby och Grängesberg genom s.k. fastighetsrenting. Realisationsvinsten på 26 MSEK har redovisats som en jämförelsestörande post. Även föregående års resultat innehåller en jämförelsestörande post bestående av en återbetalning av dryckesskatt på 13 MSEK. Med dessa justeringar blev resultatet för första halvåret 28 MSEK (-45 MSEK), en resultatförbättring med 73 MSEK. Nettoomsättningen steg med 18 % till 961 MSEK samtidigt har effektiviseringar har lett till en bibehållen omkostnadsnivå. Spendrups Vin AB gjorde under perioden en vinst på 9 (1) MSEK. Marknad Den svenska dryckesmarknaden ökade med 4 % i perioden jämfört med föregående år. Vattenmarknaden ökade 6 % medan läskmarknaden har vuxit med 4 % och ölmarknaden med 1 %. Lättöls- och folkölsmarknaden fortsätter att minska medan starkölsmarknaden ökar ytterligare. Systembolagets försäljning fortsätter att öka medan ölkonsumtionen på restauranger minskar. Ölförsäljningen i detaljhandeln fortsätter att minska medan vatten och läskförsäljningen ökar. Försäljning Spendrups marknadsandelar på öl har stigit ytterligare och är nu uppe i 27,5 %. Speciellt bra går det för Mariestads och Norrlands. I perioden steg Spendrups ölförsäljning med totalt 9 % mot föregående år. LOKA förstärkte positionen som det ledande vattenmärket i Sverige. Spendrups andel av vattenmarknaden är nu uppe i 33 %. Spendrups läskvolymer fortsätter att minska och marknadsandelen är nu drygt 12 %. Investeringar och finansiering Periodens investeringar uppgick till 43 MSEK varav merparten hänförs till maskiner och lastbilar. Koncernförhållande Sedan 2001 är Spendrups Bryggeri ett dotterbolag till Spendrup Invest. Det pågår ett tvångsinlösenförfarande för att förvärva de återstående 4% av aktierna. Stockholm den 26 augusti 2002 SPENDRUPS BRYGGERI AB Jens Spendrup Verkställande direktör För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Hesseborn, ekonomidirektör, telefon 08-672 77 00 [REMOVED GRAPHICS] ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00210/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00210/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar