Årsredovisning för verksamhetsåret 2018

Report this content

Mytaste Groups årsredovisning för verksamhetsåret 2018 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på https://mytastegroup.com/investors/financial-reports

Andereas Friis
VD / Grundare Mytaste Group
andereas.friis@mytaste.com  
+46 (0) 739 944 670

Om Mytaste Group

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, tel: +46 8 44 68 60 87, e-mail: certifiedadviser@arctic.com

Denna information är sådan information som Mytaste AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 11 april 2019 kl. 16.30 CET.

Taggar: