Mytaste Group refinansierar befintlig finansieringsstruktur

Report this content

Mytaste Group har ingått ett finansieringsavtal med Nordea Bank. Avtalet avser refinansiering av Mytaste Groups befintliga finansieringsstruktur vilket stödjer Mytaste Groups strategi att växa organiskt och genom förvärv. Bankfinansiering uppgår till 20 MSEK med en potential till att erhålla ytterligare bankfinansiering för kommande förvärv baserat på godkännande av Nordea Bank i varje enskilt fall.

Bankfinansieringen består av ett banklån uppgående till 20 MSEK samt ett avtal om en så kallad kreditfacilitet om 4 MSEK bestående av en cash pool för effektiv kassaflödeshantering inom koncernen och dess dotterbolag. Dessa centrala avtal ersätter befintlig spridd kreditfinansiering samt kreditfaciliteteter avseende kassan från banker och andra långivare.

Den nya bankfinansieringen löper på fem år och stärker Mytaste Groups manövrerbarhet avseende fortsatta förvärv och fortsatt tillväxt.

"Vi är nöjda att ha ingått detta avtal och det bidrar till Mytaste Groups finansiella stabilitet och långsiktiga strategi med Nordea Banks finansieringsavtal. Intentionen för Mytaste Group med finansieringsavtalet är att kunna materialisera möjligheter som står framför oss”, säger Andereas Friis, VD.

Mytaste Group kommer som en del av bankfinansieringen se över befintlig skuld i balansräkningen och optimera de räntebaserade skulderna på det mest effektiva sättet för Mytaste Group.

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april, 2019 kl.13:00 CET.

För mer information, se: investor.mytaste.com:

Mediakontakt: 

Andereas Friis
VD / Grundare myTaste AB (publ)
andereas.friis@mytaste.com 
+46 (0) 739 944 670

Om Mytaste Group

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker. Bolaget har två  affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm.

Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, tel: +46 8 44 68 60 87, e-mail: certifiedadviser@arctic.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar