Speqta fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Report this content


Vid årsstämman den 25 maj 2022 i Speqta AB (publ), org. nr 556710-8757 (”Speqta”) beslutades om sammanläggning av Speqtas aktier, innebärande att tio (10) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Speqtas styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet, beslutat om avstämningsdag för sammanläggning av aktier till den 10 juni 2022.

Tidplan för sammanläggningen:

8 juni 2022
Sista dag för handel före sammanläggning.

9 juni 2022
Första dag för handel efter sammanläggning. Aktiekursen kommer från och med detta datum att återspegla effekten av sammanläggningen.

10 juni 2022
Avstämningsdag för sammanläggning.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Till följd av sammanläggningen kommer Speqtas aktier att byta ISIN-kod. Från och med den 9 juni 2022 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0017937279.

De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 10 kommer att vederlagsfritt erhålla aktier för att innehavet ska bli jämnt delbart med 10. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägarna.

Antalet aktier i Speqta kommer efter sammanläggningen att uppgå till 6 591 772 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om cirka 5 kronor per aktie.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2022 klockan 11:00 CEST.

För mer information: 
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
fredrik.lindros@speqta.com
+46 723 10 66 66
www.speqta.com

Om Speqta
Speqta är ett adtech-bolag som erbjuder trafikgenererande tjänster inom e-handel med hjälp av data och AI. Bolaget har två produkter; affiliatenätverket Shopello och SaaS-tjänsten Bidbrain och är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market I Stockholm under namnet “speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50, epost: ca@vhcorp.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar