Speqtas grundare avyttrar delar av innehaven för att återbetala lån

Report this content

Speqtas (”SPEQT”) grundare har avyttrat delar av sina innehav i Speqta för att återbetala privata lån som upptagits för att finansiera Speqtas expansion.

Speqtas två grundare Andereas Friis och Jonas Söderqvist har under fredagen 15 januari 2021 avyttrat delar av sina innehav i Speqta. Avyttringen har skett för att återbetala privata lån som de initialt tagit upp 2017 när de tecknade ett av bolagsstämman utställt konvertibellån i Speqta. Konvertiblerna löstes in till aktier 2019 då aktierna lades som säkerhet för de privata lånen. När lånen nu ska återbetalas måste grundarna sälja delar av sina aktieinnehav.

Transaktionen skedde genom en blockförsäljning utanför marknaden där Andereas Friis avyttrade 1 430 957 aktier och Jonas Söderqvist 1 569 044 aktier. Efter transaktionen uppgår innehaven till: Andereas Friis 3 154 013 aktier, 4,8% av röster och kapital, samt Jonas Söderqvist 3 458 377 aktier, 5,3% av röster och kapital. Aktierna såldes till en snittkurs om 4,31 SEK.

Andereas Friis, grundare, styrelseledamot och Chief Strategy Officer, kommenterar:
”Speqta är ett innovativt och lönsamt techbolag med en fantastisk tillväxt och stark position på marknaden för prestationsbaserad marknadsföring. Vi ser fram emot att fortsatt vara med i bolagets expansion och att fortsätta utveckla Speqtas strategiska satsningar på data och AI som jag och min medgrundare gjort sedan 2003. Några ytterligare aktieförsäljningar är inte aktuella för mig eller min medgrundare.”

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindros
VD Speqta AB (publ)
fredrik.lindros@speqta.com
+46 723 10 66 66

Om Speqta
Speqtas erbjuder de bästa prestationsbaserade lead genererings-plattformarna med hjälp av data och AI, och ska växa organiskt samt via förvärv på nya och befintliga marknader. Bolaget har två affärsområden, Speqta AdTech samt Speqta Content & Comparison. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm under namnet “SPEQT”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 40 20 02 50 e-mail: ca@vhcorp.se.

www.speqta.com

Prenumerera

Dokument & länkar