Spermosens AB årsredovisning 2020

Report this content

Spermosens AB publicerar härmed årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från bolagets hemsida www.spermosens.com.

Årsredovisningen kommer att föreläggas årsstämman onsdagen den 12 maj 2021 för fastställelse.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, John Lempert
E-post: jsl@spermosens.com
Telefon: +46 (0)76 311 40 91

Taggar: