Spermosens AB beviljas bidrag från Vinnova för att attrahera spetskompetens

Report this content

Spermosens meddelar idag att bolaget beviljats bidrag från Vinnovas utlysning om ”Attrahera integrera och behålla internationell spetskompetens”.

Ansökan är gjord tillsammans med Carolin Psotta, forskare från Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Fellow. MSCA har inrättats av Europeiska unionen / Europeiska kommissionen för att stödja forskning inom det europeiska forskningsområdet (ERA). Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna är ett av Europas mest konkurrenskraftiga och prestigefyllda forsknings- och innovationsstipendier.

 

Efter projektredovisning samt utvärdering av Vinnova, har beslut meddelats att Spermosens har beviljats strax över 300 000 kronor i bidrag som stöd för att attrahera integrera och behålla internationell spetskompetens. Bidraget betalas ut i två omgångar, med start i november 2023. Inför den första utbetalningen måste Spermosens bekräfta att åtagande att genomföra projektet enligt beslutet och tillse att projektet är startklart.

 

-”Carolins kompetenser kompletterar vårt befintliga team, och påskyndar utvecklingen ytterligare.”, säger Dr. Jae Y. Shin, CTO på Spermosens.

 

-”Jag ser fram emot att få ansluta mig till Spermosens team, där kommer jag få möjlighet att använda mina kunskaper och erfarenheter inom biosensorer som jag lärt mig under MSCA fellow perioden.”, säger Carolin Psotta.

 

-”Vi utvecklar banbrytande produkter. Därför är det är glädjande att väljas ut och erhålla stöd för att attrahera och integrera spetskompetens från MSCA till Spermosens team.”, säger Ulrik Nilsson, CEO på Spermosens.

 

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, CEO

+46 (0) 72 888 28 11

 

 

Spermosens AB (publ)

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stockmarket. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, se www.spermosens.com

 

 

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar