Spermosens AB tidigarelägger kvartalsrapport (publ)

Report this content

Spermosens AB (publ) meddelar härmed att styrelsen beslutat att tidigarelägga bolagets rapport avseende kvartal 1, 2022 till den 12 april 2022. Detta då sammanställningsarbetet gått fortare än beräknat.

Kvartalsrapporten avseende första kvartalet 2022 kommer att publiceras den 12 april istället för den 26 april, som tidigare planerat.

 

 

Bolagets finansiella kalender har uppdaterats och återfinns på https://www.spermosens.com/investors/financial-calendar/

 

 

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

 

Spermosens AB (publ)

www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

 

Prenumerera