Spermosens anställer Ulrik Nilsson som ny CFO

Report this content

Spermosens AB meddelar idag att bolaget har anställt Ulrik Nilsson som CFO från 1 september 2021 och ersätter Cajsa Wramdemark som på konsultbasis innehar rollen idag.

"Vi är väldigt glada över att kunna rekrytera Ulrik som ny CFO för Spermosens. Med hans gedigna erfarenhet och breda kunskap är Ulrik rätt person för att bidra till bolagets fortsatta utveckling. Ulrik ersätter Cajsa Wramdemark som på konsultbasis upprätthållit positionen under en kritisk period för företaget. Cajsa kommer att kvarstå i sin position fram tills Ulrik tillträder för att säkerställa en god överlämning. Jag vill tacka Cajsa för ett mycket gott arbete ", säger John Lempert, VD för Spermosens.

Ulrik Nilsson har över 20 års erfarenhet från ledande positioner inom ekonomi inom internationella företag. Han ansluter närmast från Precise Biometrics AB där han idag är CFO. Innan dess har han bland annat varit Head of Gambro Finance and Accounting på Baxter International, ett globalt medicinteknikbolag.

”Spermosens är ett bolag som har en fantastisk produkt, ett dedikerat team och goda förutsättningar att hjälpa människor världen över. Att komma in i bolaget i ett spännande skede och bidra till dess utveckling och tillväxt ser jag verkligen fram emot” säger Ulrik Nilsson.För ytterligare information, kontakta vänligen:
John Lempert, VD
+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

Denna information är sådan information som Spermosens AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2021 kl 20:00.

Spermosens AB (publ)
www.spermosens.com
Spermosens, som grundades 2018, utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet, för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Den patentansökta teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av JUNO-proteinet i äggceller. Spermosens första produkt, JUNO-Checked, består av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser bindningskapaciteten till äggcellen vilket möjliggör ett individualiserat val av lämplig fertilitetsbehandling baserat på den uppmätta bindningskapaciteten.

Taggar:

Prenumerera