Spermosens erhåller patentgodkännande från Europapatentverket

Report this content

Spermosens AB meddelar idag att det Europapatentverket (EPO) slutgiltigt har godkänt patentet EP 3 768 825, som skyddar bolagets biosensor avsedd för användning inom In Vitro Fertilisering. Godkännandet följer det tidigare preliminära godkännande från EPO som meddelades den 16 april 2021.

I och med EPO:s godkännande av patent nr. EP 3 768 825 har Spermosens skydd för sin biosensorprodukt och dess användning för att bl a detektera och kvantifiera spermiers bindningsfunktion, diagnos av manlig infertilitet och selektion av lämpliga spermier för In Vitro Fertilisering (IVF) i Europa fram till 2039. Det formella datumet för beviljande av det europeiska patentet är den 11 augusti 2021.

Spermosens har motsvarande aktiva patentansökningar i Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Eurasien (inklusive Ryssland), Hongkong, Israel, Indien, Japan, Mexiko, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Sydafrika och USA.

”Spermosens, som är börsnoterat på Spotlight sedan drygt två månader, har som målsättning att väsentligt förbättra möjligheterna för par som genomgår IVF-behandling. I och med EPO:s godkännande har Spermosens fått ett starkt första patentskydd för sin produkt på den viktiga hemmamarknaden. Detta ger ett stabilt och robust skydd för våra produktkandidater och deras användning.”, säger John Lempert, VD för Spermosens.

För mer information vänligen kontakta:
John Lempert, VD
+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

Denna information är sådan information som Spermosens AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl 09.05.

Spermosens AB (publ)
www.spermosens.com
Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på en oberoende forskargrupps upptäckt av det s k JUNO-proteinet i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

Taggar: