Spermosens har beviljats bidrag från EU

Report this content

Spermosens har som innehavare av “Seal of Excellence” från Europeiska unionens Horizon 2020, ännu en gång beviljats stöd för expansion och förstärkning av Bolagets patentportfölj från EU's prestigefyllda program IPA4SME.

Bidraget kommer att ersätta upp till 75% av Europeiska patentmyndighetens kostnader för den Europeiska patentansökan (upp till 2 500 EUR), samt även 50% av patentjuristernas arvode för ingivande av ansökan (upp till 2 000 EUR), fram till mars 2022.

“Vi är stolta innehavare av “Seal of Excellence”, och mycket tacksamma för att ännu en gång beviljas stöd från EU´s prestigefyllda IPA4SME-program som stöd för att ytterligare expandera och förstärka vår patentportfölj ”, säger John Lempert, VD för Spermosens. 

För mer information vänligen kontakta:
John Lempert, VD
+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

Spermosens AB (publ)
www.spermosens.com
Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på en oberoende forskargrupps upptäckt av det s k JUNO-proteinet i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar