Krav från SPF: Äldrefrågor måste upp på agendan i kvällens avslutande partiledardebatt

I en debattartikel på SVT Opinion skriver SPF, Sveriges Pensionärsförbund att under de fyra nationella partiledardebatterna som sänts fram till idag har ingen haft äldreomsorg som debattämne. Äldreomsorg ligger alltid i topp-fem över väljarnas viktigaste frågor, dessutom är var fjärde väljare i Sverige 65 år och äldre.

-          Det är rent ut sagt dåligt att en så pass viktig fråga som äldreomsorgen inte ens kommit upp till diskussion i partiledardebatterna hittills. Medierna har ett ansvar att ta upp de frågor som väljarna tycker är angelägna, vi äldre vill kunna ta del av partiernas skilda åsikter och skarpa förslag som berör äldreomsorgen inför valet på söndag, säger Christina Rogestam, ordförande för SPF.

-          Inför den avslutande partiledardebatten ikväll vill jag understryka att vi inte vill höra ännu en debatt om vinster i välfärden eller om personalens löner. Det är innehållet, kvaliteten, individuella behov och äldres möjligheter att påverka äldreomsorgen som är det väsentliga. Det är på tiden att partiledarna säger ”jag träffade Gösta, 87 år, och lyssnade på hans oro att inte få plats på ett boende inom kort, därför föreslår vi att…”, avslutar Christina Rogestam, ordförande SPF. 

Länk till debattartikeln: http://www.svt.se/opinion/article2315367.svt

För mer information kontakta: Stina Nordström, kommunikationschef, 0733-13 32 82 eller Anna Eriksson, pressekreterare, 0706-606 993

SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer och har i dag cirka 270 000 medlemmar i drygt 830 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 210 500 ex.
SPFs prioriterade frågor är: äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Taggar:

Om oss

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runt om i landet och har cirka 270 000 medlemmar fördelade på cirka 830 föreningar och 27 distrikt. Prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Media

Media