Varannan av de äldsta har många medicinerPressmeddelande

Varannan av de äldsta har många mediciner

SPF genomför ett flerårigt projekt som syftar till att förbättra de äldres läkemedelsbehandling eftersom man vet att där finns många brister. Även om läkemedel är bra produkter så är deras användning varken säker eller effektiv. Ju fler läkemedel en person har ju större är riskerna för biverkningar och andra problem. Därför har SPF analyserat hur läkemedel används för den mest utsatta äldsta åldersgruppen i landets alla län och kommuner. Läkemedelsanvändningen bland de äldsta har tidigare inte varit känd för enskilda kommuner.

I riket som helhet var det 45,2 % av de som var 80 år och äldre som hade 10 eller fler läkemedel under 2008, dvs. nästan varannan person i den åldersgruppen. Skåne län ligger något över riksgenomsnittet med 46,4 %. Det var dock en stor spridning mellan kommunerna. Tre kommuner ligger under 40 % nämligen Örkelljunga med 38,0%, Eslöv (38,8%) och Hörby (39,1%). Högst i Skåne ligger Svedala med 54,5 % vilket är bland de tio högsta i landet. Även Ystad (51,4%), Simrishamn (51,6%) och Staffanstorp (53,3%) har höga siffror. Lund har 47,2 %, Kristianstad 48,7% och Malmö 49,2 %.

Givetvis finns det personer som behöver många läkemedel varje dag. Däremot är det osannolikt att det skulle finnas medicinska skäl till att andelen med många läkemedel i en viss åldersgrupp varierar mellan län eller kommuner. Andelen av en åldersgrupp med tio eller fler läkemedel utskrivna på recept under ett år kan därför ses som ett nyckeltal som indikerar vårdens kvalitet för de äldsta. Kommuner och län med en låg andel kan antas ha bättre vård för de äldsta än om andelen är hög. Vår tolkning av analyen är att det finns många ställen i där läkemedelsbehandlingen för de äldsta kan förbättras åtskilligt.

Vidare information: Lars Nilsson, apotekare och prof em SPF tel: 08-778 2237

För mer information, kontakta: Karl Erik Olsson, ordförande, 0708-73 82 59 eller Cathrine Swenzén, informationschef, 0733-89 80 18, cathrine.swenzen@spfpension.se Fakta SPF, Sveriges Pensionärsförbund SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 262 000 medlemmar i 850 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 202 900 ex.
SPF:s prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

1(1)Postadress Besöksadress Telefon E-post Sveriges Pensionärsförbund Hantverkargatan 25A, 8 tr 08-692 32 50 vx info@spfpension.se Box 22574 Stockholm Telefax Internet 104 22 STOCKHOLM 08-651 09 29 www.spfpension.seDokument & länkar