Vi vill åldras friska, köpkraftiga och utan att diskrimineras

SPF:s kongress i Ronneby Brunn äger rum 17-20 juni med början klockan 10:00. Då kommer bland annat ”ålderism”, det vill säga förutfattade meningar på grund av ålder att diskuteras, dessutom pensioner och hur SPF vill arbeta för att bevara det friska när människor åldras. Kongress hålls var tredje år.

”Ålderism” är ett nystartat projekt inom SPF och projektledare är Lars Nilsson, sakkunnig i SPF. Ämnet kommer upp under lördagens eftermiddag. Projektet går ut på att analysera och komma med förslag till förbättringar för att eliminera fördomar och diskriminering på grund av ålder.

Kommunernas pensionärsråd sätts under lupp på grund av dess pådrivande funktion när det gäller inte minst hälsofrämjande insatser för äldre. SPF:s tävling ”Seniorvänlig kommun 2011” är ett exempel på hur SPF kan arbeta för att fokusera på det friska. Kommuner som kan påvisa resultat i den frågan premieras av juryn för tävlingen.

SPF lade under våren fram en rapport om pensionssystemet. PRO, SKPF, SPRF och RPG ingick i utredningsgruppen. Frågan är inte utagerad och kommer upp på kongressen. Lönerna har ökat med minst trettioåtta procent de senaste tio åren. Pensionerna har under samma tid endast ökat med tretton procent. Är det rimligt?

Välkommen till vår kongress!

För mer information, kontakta:

Karl Erik Olsson, ordförande, 0708-73 82 59 eller Cathrine Swenzén, informationschef, 0733-89 80 18, cathrine.swenzen@spfpension.se

Fakta SPF, Sveriges Pensionärsförbund

SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 262 000 medlemmar i 850 föreningar och 27 distrikt spridda över hela landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 204 300 ex.

SPF:s prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

 

SPF är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. SPF växer snabbt och har i dag cirka 262 000 medlemmar i 850 föreningar och 27 distrikt spridda över landet. SPF ger ut medlemstidningen Veteranen med nio nummer per år och en upplaga på 204 300 ex. SPF:s prioriterade frågor är: äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Taggar:

Dokument & länkar