Analysguiden: Kasinoförvärvare med stor potential

Report this content

Spiffbet har utvecklats till en serieförvärvare inom nätkasino. I takt med att synergierna börjar synas lär den stora rabattvärderingen mot sektorn minska. Analysguiden inleder bevakning och ser en stor uppsida i aktien.

Förvärvar sig till position som kasinooperatör
2020 har varit ett händelserikt år för Spiffbet som genom ett antal förvärv tagit steget från spelproduktion till att bli en kasinooperatör. Resan startade genom att bolaget förvärvade Metal Casino, ett etablerat varumärke med stor potential. Under året förvärvades ytterligare ett stort antal varumärken och bolagets kasinoverksamhet inrymmer i dag hela tolv varumärken. Förvärven ger tydlig effekt på koncernens intäkter, som ökat från 1,1 miljoner kronor 2019 till 19,4 miljoner kronor 2020. Året som helhet slutade på ett resultat på -29,2 miljoner kronor (-16) och kassaflödet från den löpande verksamheten -22,8 miljoner kronor (-15,7). Bolaget betonar att en rad operativa engångskostnader tagits i tredje och fjärde kvartalet som påverkar resultatet negativt, bland annat hänförligt till att vissa kasinon behövs lyftas över till nya plattformar samt bokföringsmässiga justeringar till följd av konsolideringsarbetet.

Synergier och stordriftsfördelar inom räckhåll
Grunden till bolagets förvärvsstrategi finns i den förändrade marknadssituationen inom betting och onlinekasino. De senaste årens ökade konkurrens och regleringar har inneburit att mindre aktörer ofta har svårt att nå lönsamhet. När mindre varumärken plockas in i Spiffbets organisation kan ett antal viktiga synergier nås. Samordning av administration, personalstyrka och tekniska plattformar gör att bolaget kan skapa tillväxt inom detta nya segment utan att markant öka kostnadsmassan. Bolagets roll som spelproducent skapar även försäljningssynergier där bolaget har möjlighet att distribuera sin egna spelportfölj på sina kasinon.

Nytt förvärv förväntas öka kasinointäkterna kraftigt
Den 11 mars genomförde bolaget ett nytt stort förvärv, denna gång av den maltabaserade kasinooperatören Manisol Gaming. Manisol Gaming bedriver de två kasinona TurboVegas och Scandibet. Spiffbet förväntar sig att förvärvet kommer öka bolagets kasinointäkter med hela 50 procent och att bolaget enkelt kommer att integreras i Spiffbets befintliga organisation då de redan idag använder sig av samma plattformar. Förvärvet genomfördes till ett pris av 30 miljoner kronor, fördelat i 20 miljoner för köpet och genom att Spiffbet övertar 10 miljoner kronor i skulder. Parallellt genomförde Spiffbet en riktad emission om 41 miljoner kronor, där totalt 109,5 miljoner aktier emitteras.

Lågt värderad växande aktör
Sammantaget ser Spiffbet något lågt värderat ut med ett börsvärde på cirka 90 miljoner kronor. Förvärven har resulterat i en substantiell utspädning av aktieantalet, som efter den nyligen utannonserade emissionen kommer uppgå till 336,3 miljoner. Skulle bolaget dock lyckas med sin ambitiösa strategi är lönsamhet inte långt borta. Kassan uppgår till 2,9 miljoner kronor vid årets slut, men finansieringen till det senaste förvärvet bör ge stabilitet ett tag framöver. Med en DCF-värdering som kontrollerats mot en peer-grupp hittar vi ett motiverat värde idag på 0,9–1,0 kronor aktien på 12–18 månaders sikt. Riskerna är fortsatt stora, där vi ser ökande kostnadsmassa och utebliven tillväxt som främsta hoten.

Läs analysen här

Prenumerera