Delårsrapport jan – mar 2019

Report this content

Första kvartalet 2019

-      Intäkterna för första kvartalet uppgick till 0 (1) TSEK.

-      Resultatet efter finansiella poster var -4 024 (-2 635) TSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

-      Spiffbet har hållit extra bolagsstämma den 22 februari och beslutat om upprättande av ett optionsprogram till VD.

Händelser efter periodens utgång

-      Spiffbets Take5 går live med ytterligare en operatör i Spanien, spelsajten Goldenpark.es. 

-      Spiffbets Take5 lanseras och går live på Betshop.com. Detta är första integrationen via 1X2 Networks spelplattform 3PI.

-      Spiffbet har tecknat ett tilläggsavtal med distributionsplattformen Intelligent Gaming (Pty) Ltd (”IG”), som är en del av en av Afrikas största spelaktörer, Supabets.

VD-kommentar

Jag tillträdde den 1 februari som VD och fick förmånen att starta Spiffbets förändringsresa på vårt event i London i samband med den årliga ICE-mässan. Där träffade jag tillsammans med mina kollegor flera möjliga kunder. Vi fick bra feedback på vårt produktkoncept med hybridspel, vilket gav oss en bekräftelse på potentialen i vår utvecklingsportfölj. 

Spiffbet har genom Take5 lyckats teckna avtal med ett antal speloperatörer och nätverk. Take5 är en ny och innovativ produkt, vilket delvis är bra för det skapar intresse, men det är också utmanande att få kunder att upptäcka produkten. Vi behöver dels fördjupa vårt erbjudande inom vårt kärnkoncept med hybridbettingspel dels addera fler produktgrupper för att utveckla våra befintliga kundrelationer. Ett led i detta var vårt förvärv under hösten 2018 av en portfölj med klassiska kasinospel, som visserligen är äldre men väl beprövade. Förvärvet tillförde också Spiffbet ny kunskap inom kasinospel, vilket underlättar utveckling av nya moderna kasinospel. 

Saker tar ofta längre tid än förväntat och det blev tydligt att en stor del av företagets fokus och resurser måste inriktas på att väsentligt öka hastigheten på många områden. Det första är produktutveckling som är en förutsättning för vår framgång. Intensivt arbete med detta område har resulterat i att vi idag har skapat en effektivare organisation och större kraft i produktutvecklingen. Spiffbet har idag ett utvecklingsteam i Stockholm och ett i Johannesburg (Sydafrika) som rapporterar direkt till VD.

Efter första kvartalets utgång

Efter första kvartalets utgång inleddes två nya samarbeten med externa team kring konvertering av den tidigare förvärvade spelportföljen. Min plan är att våra egna utvecklingsteam under andra kvartalet har färdigställt och lanserat fem nya spel. Dessa spel är Supaball, Supaball GoldenTicket, ArenaLive, Timebet och Breaking Lab.

  • ArenaLive och Timebet är två spel som tar spellogiken i Take5 ett steg till med att spelaren kan lägga bet under en pågående fotbollsmatch.
  • Supaball Golden Ticket är ett spel som kombinerar en kasinoslot med fotbollsbetting.
  • Supaball är en enklare variant av Supaball Golden Ticket som inte kopplar ihop kasino med sportsbetting.
  • Breaking Lab är en temabaserad kasinoslot med stort inslag av grafiska effekter.

Efter utgången av första kvartalet har vi genomfört två integrationer av Take5 (Betshop.com och Goldenpark.es). Dessutom har vi undertecknat ett tilläggsavtal med Supabetsgruppen som är en stor aktör i Afrika. I avtalet ingår också Powerbets som är en av Supabets delägda mobilbaserade operatörer i bland annat Kenya, Nigeria och Uganda. Vi bedömer också att Supabetsavtalet underlättar för oss att kontraktera nya kunder som är anslutna till Supabets nätverk. 

Under andra kvartalet kommer vi att analysera de avtal som har ingåtts fram till den 1 februari 2019. Detta arbete görs för att utvärdera de avtalsrelationer vi har sedan tidigare och se vilka samarbeten vi vill utveckla vidare med vår växande produktportfölj.

Under innevarande kvartal och framåt krävs fortsatt fokus på att utveckla nya produkter. Vi arbetar med att skapa tydliga mål och planer för organisationen avseende produktutveckling vilket ger oss möjlighet att frigöra tid för försäljning och att utveckla försäljningsorganisation.

Arbetet med att stärka vår försäljningskapacitet med befintliga resurser men också med nya resurser har redan initierats. Nu när vi ser framför oss ett starkare och mer mångfacetterat produkterbjudande bedömer vi det som rätt att investera mer resurser i försäljningsarbetet.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det första kvartalet har kännetecknats av att utvärdera situationen, omgruppering och att etablera kurs framåt. Jag hyser stor tillförsikt kring framtiden och ser fram emot kommande kvartal. Under resten av 2019 kommer jag att gradvis flytta fokus från produktutveckling och vår organisation till att möta befintliga och nya kunder.

Stockholm den 14 maj 2019

Henrik Svensson, 

Verkställande Direktör

Finansiell information

Delårsrapport Q2 2019 den 13 augusti 2019

Delårsrapport Q3 2019 den 12 november 2019

Bokslutskommuniké 2019 den 20 februari 2020

Övrigt

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 21 maj 2019.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kvartalsrapporten för första kvartalet 2019 finns på Spiffbets webbplats, www.spiffbet.se

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 14 maj 2019

Karl Trollborg, ordförande           Jacob Dalborg 

Tobias Fagerlund                        Lennart Gillberg

Frågor kan riktas till

Henrik Svensson, VD

Telefon: +46 70 650 02 15

henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 08:45 CET

Om Spiffbet

Spiffbet utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet. Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan skräddarsys för kundernas specifika behov. Med Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel – Spiffbet Games - har Spiffbet hittat en egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018 utfärdad av Curacaos regering. Spiffbet har även licens i Storbritannien. 

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar