Kommuniké från extra bolagstämma i Spiffbet den 22 februari 2019

Vid den extra bolagsstämman i Spiffbet AB (nedan ”Bolaget”) den 22 februari 2019 kl. 10.00 beslutade Bolaget om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner riktade till Bolagets VD.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, SpiffX Förvaltning AB (”Dotterbolaget”) ett helägt dotterbolag till Bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget tillkommer, i enlighet med anvisning från styrelsen i Bolaget, VD i Bolaget som ska ha rätt att teckna högst 1 000 000 teckningsoptioner.

Förutsatt att VD är fortsatt anställd i Bolaget vid utnyttjandet av optionen ger varje teckningsoption VD rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna får ske under tiden från och med den 23 februari 2024 till och med den 23 maj 2024. Teckningskursen ska uppgå till 4 kronor per aktie (ett belopp motsvarande 400 procent av den för aktier i Bolaget på Nasdaq First North noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 8 februari 2019 till och med den 21 februari 2019). Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 125 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,17 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

För ytterligare information: 

Henrik Svensson, VD, tel: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Om Spiffbet

Spiffbet utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet. Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan skräddarsys för kundernas specifika behov. Med Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel – Spiffbet Games - har Spiffbet hittat en egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen SpiffX Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos regering. Spiffbet har även licens i Storbritannien. 

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North med tickern SPIFF och med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Om oss

Om Spiffbet AB Spiffbet utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet. Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan skräddarsys för kundernas specifika behov. Med Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel – Spiffbet Games - har Spiffbet hittat en egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen SpiffX Malta Ltd. och SpiffXCuracao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos regering. SpiffXhar även licens i Storbritannien. Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

Prenumerera

Dokument & länkar