Spiffbet AB, bokslutskommuniké 2018

Fjärde kvartalet 2018

-      Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 0 (136) TSEK.

-      Resultatet efter finansiella poster var -2 347 (-2 882) TSEK.

Helåret 2018

-      Intäkterna för perioden uppgick till 1 (855) TSEK.

-      Resultatet efter finansiella poster var -11 183 (-13 278) TSEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

-      Spiffbet har tecknat ett intentionsavtal med en av Afrikas största speloperatörer, Supabets, om utveckling och marknadsföring av specifika spel baserade på Spiffbets befintliga produktportfölj.

-      Spiffbet har tecknat avtal med Betsson för lansering av Take5 i Spanien.

-      Spiffbet har genomfört en nyemission där bolaget tillförts 25,1 MSEK före emissionskostnader och i samband därmed amorterat ett brygglån om 6,5 MSEK.

-      Spiffbet har anställt Henrik Svensson som VD. Henrik tillträdde den 1 februari 2019.

-      Spiffbet har den 4 oktober hållit extra bolagsstämma och bytt namn från SpiffX till Spiffbet.

-      Spiffbet har lanserat en ny företagshemsida, www.spiffbet.se

-      Take5 har lanserats och gått live på en av Spaniens största spelsajter, Jokerbet.se

-      Spiffbet har tilldelats priset ”Best Virtual Sports/Game Innovation” för sitt hybridspel Take5 på branschmässan SBC Awards.

Händelser efter periodens utgång

-      Spiffbet har hållit extra bolagsstämma den 22 februari med syfte att fastställa ett incitamentsprogram till VD.

VD-kommentar

Jag tillträdde som VD den 1 februari 2019 och rivstartade med att den 5-7 februari gå på branschens årliga stora mässa, ICE, i London. Där träffade jag kunder, framtida kunder och även våra brittiska och sydafrikanska medarbetare, vilket har givit mig en flygande start.

Under ICE-dagarna höll vi ett eget event där vi gjorde en initial lansering av våra nyutvecklade produkter – Supaball och Arena. Jag tror alla i vår organisation kan intyga att det var en mycket lyckad tillställning där vi stärkte relationen med befintliga och presumtiva kunder och där vårt koncept med hybridspel gjorde stort intryck. Det är svårt att tänka sig en bättre start som VD för ett tillväxtföretag som Spiffbet.

Fjärde kvartalet

Som nytillträdd VD efter fjärde kvartalets utgång vill jag endast kort kommentera fjärde kvartalet 2018.

Vi har skrivit ett memorandum of understanding med Supabets, avseende utveckling av ett nytt slot-baserat hybridspel som går under namnet Supaball. Supabets är en av södra Afrikas största speloperatörer.

Vi har i samarbete med Supabets också vidareutvecklat Take5 till ett nytt community-baserat spel under arbetsnamnet Arena. Detta spel har testats ett antal gånger och börjar närma sig lansering. Vi räknar med att inom kort kunna lansera detta spel till befintliga Take5-kunder.

Vi har skrivit avtal med en av Spaniens största speloperatörer, Jokerbet.se avseende Take5.

Vi har genomfört en nyemission om 25,1 MSEK. Efter emissionskostnader om 4,5 MSEK samt amortering av det brygglån om 6,5 MSEK som togs upp i maj 2018 ger det oss ändå ett bra kapital att satsa under hela 2019.

Vi redovisar inga märkbara intäkter under kvartalet. Mitt initiala intryck är att vi historiskt har varit för optimistiska i våra bedömningar om hur snabbt våra produkter kan vara färdiga för marknaden och hur snabbt vi kan integrera produkterna hos våra kunder.

Vi har genomfört namnbytet till Spiffbet som manifesterar bolagets nya strategi som spelleverantör.

Inledningen av 2019

Under inledningen av första kvartalet 2019 har vi arbetat intensivt med att leverera gentemot Supabets, vilket har haft hög prioritet. Konverteringen av de 30 casinospelen har prioriterats ner till följd av utvecklingen som görs mot Supabets. För tillfället pågår det ett arbete med att skapa effektivare processer i såväl utvecklingsarbete som försäljning. Det finns mycket utvecklingstalang i Spiffbet och vi behöver bli bättre på att ta vara på den. Vi genomför en genomgång av vår försäljning för att bli effektivare i vår marknadsbearbetning. I detta ingår också en översyn av de befintliga kundrelationer vi har och hur de kan utvecklas. Här finns en påtaglig förbättringspotential som initialt kräver stort fokus från VD.

I arbetet med att effektivisera spelutvecklingen ökar vi nu tempot i konverteringen av casinoportföljen. Detta är en viss utmaning då bra utvecklingsresurser är en bristvara. Samtidigt som vi arbetar med casinoportföljen gör vi också en kritisk bedömning av varje spels kommersiella potential. Härutöver har vi mängder med nya kundkontakter efter ICE-mässan att följa upp, förutom uppföljningsarbete med befintliga kunder.

Jag vill å Spiffbets vägnar rikta ett tack till min företrädare Lennart Gillberg. Han tillträdde som tillförordnad VD för 18 månader sedan i en situation där Spiffbet behövde en förändring. Han har med stor energi sett till att Spiffbet gått från att tillhandahålla en vadslagningsbörs till att bolaget idag är en leverantör av programvara till speloperatörer.

Mycket återstår dock att göra. Det tar tid innan en ändrad affärsmodell sätter sig och fungerar friktionsfritt. Icke desto mindre ser jag med stor tillförsikt på framtiden. Vi har attraktiva produkter på gång, vi har bra kundrelationer och vi har resurser för att leverera bra till våra kunder.

Stockholm den 27 februari 2019Henrik Svensson, Verkställande Direktör

Finansiell information

Delårsrapport Q1 2019 den 14 maj 2019

Delårsrapport Q2 2019 den 13 augusti 2019

Delårsrapport Q3 2019 den 12 november 2019

Övrigt

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisning för 2018 kommer att publiceras senast den 30 april 2019.

Årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 21 maj 2019.

Bokslutskommunikén för 2018 finns på Spiffbets webbplats, www.spiffbet.se

Frågor kan riktas till

Henrik Svensson, VD

Telefon: +46 70 650 02 15

henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 08:45 CET

Om Spiffbet

Spiffbet utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet. Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan skräddarsys för kundernas specifika behov. Med Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel – Spiffbet Games - har Spiffbet hittat en egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen SpiffX Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos regering. Spiffbet har även licens i Storbritannien. 

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50

Om oss

Om Spiffbet AB Spiffbet utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Games. Casinospelen erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet. Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan skräddarsys för kundernas specifika behov. Med Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel – Spiffbet Games - har Spiffbet hittat en egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen SpiffX Malta Ltd. och SpiffXCuracao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos regering. SpiffXhar även licens i Storbritannien. Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

Prenumerera

Dokument & länkar