Spiffbet AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

Report this content
  • Spiffbet publicerar årsredovisning för 2019
  • Covid-19 har haft begränsad påverkan på Spiffbets verksamhet

Spiffbet AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Årsredovisningen finns i sin helhet tillgänglig på företagets hemsida för nedladdning.

I årsredovisningen ges följande kommentar kring hur Spiffbet påverkas av Covid-19. Sammantaget är påverkan på koncernens verksamhet begränsad. För Spiffbet är de anställdas hälsa högst prioriterad och tidigt i Covid-19 utbrottet har samtlig personal arbetat på distans större delen av arbetstiden. Detta har fungerat väl då Spiffbet sedan tidigare har god vana att organisera arbete på distans då vi har verksamhet på olika platser och ledningens bedömning är att arbetet inte har påverkats i nämnvärt. Vissa mindre förseningar har uppstått i administrativa processer som involverar externa parter. Spiffbet har sett ett en ökad efterfrågan på kasinoprodukter sedan epidemins utbrott. Fler förfrågningar från nya kunder och ökat spelande på de produkter som finns i marknaden. För affärsområdet Spiffbet Sports har distributionen av spel påverkas eftersom alla större sportevenemang har ställts in till följd av epidemin. Sammanvägt har Covid-19 inte påverkat Spiffbets försäljning negativt. Det bör dock noteras att Spiffbet agerar på en global marknad och intäkterna är beroende av den globala efterfrågan på Spiffbets produkter. 

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet utvecklar onlinespel för kasino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Kasinospelen ska vara underhållande och möta behovet på flera olika internationella marknader. För samma kunder har Spiffbet Sports etablerat en unik nisch som ligger mellan traditionell betting och kasinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Spelutvecklaren Spiffbet AB publicerar idag, 17 april 2020, sin årsredovisning för 2019
Twittra det här