Spiffbet förvärvar Sir Jackpot och Live Lounge

Report this content
  • Spiffbet förvärvar onlinekasinona Sir Jackpot och Live Lounge
  • Förvärvet bedöms generera ett mindre vinsttillskott med goda förutsättningar för tillväxt
  • Köpeskillingen uppgår till maximalt 2,5 miljoner kronor

Spiffbet har tecknat avtal med Livelounge Ltd, som är ett bolag på Brittiska Jungfruöarna, om att förvärva onlinekasinona Sir Jackpot och Live Lounge för maximalt 2,5 miljoner kronor. Transaktionen innebär att Spiffbet förvärvar rätten till domänerna sirjackpot.com samt livelounge.com med tillhörande kunddatabas och andra immateriella rättigheter. Med förvärvet följer två anställda som kommer att integreras i Spiffbets organisation.

Sir Jackpot och Live Lounge är verksamma i flera europeiska länder. Baserat på utfallet under fjärde kvartalet under 2020 bedöms verksamheten med nuvarande struktur och investeringsnivå omsätta cirka 6 miljoner kronor på årsbasis. Verksamheten kommer att integreras i Spiffbets befintliga verksamhet och bedöms generera ett mindre vinstillskott samtidigt som det finns goda förutsättningar för tillväxt.

Förvärvet genomförs mot betalning i två steg. Dels mot en säljarrevers om 2 miljoner kronor som ska lösas efter cirka 2 månader antingen kontant eller genom kvittning mot nyemitterade Spiffbet-aktier, dels genom en kontant betalning om 0,5 miljoner kronor som utbetalas förutsatt att vissa villkor är uppfyllda senast den 30 juni 2020.

”Vi fortsätter att leverera på vår tillväxt- och förvärvsstrategi. Sir Jackpot och Live Lounge bidrar till vår befintliga verksamhet med både omsättning och resultat, vilket gör att vi kan fördela fasta kostnader på en större intäktsbas samt ökar vår förhandlingsstyrka gentemot leverantörer och partners. Därtill fyller vi på med två kvalificerade medarbetare, vilket är viktigt i den tillväxtfas vi befinner oss nu.” säger Spiffbets VD, Henrik Svensson i en kommentar.

”Det här är ett bra tilläggsförvärv som ger oss ytterligare två etablerade varumärken att arbeta med. Tack vare att verksamheten är på samma plattform som vi och med samma stödsystem i övrigt blir det minimala åtgärder för att integrera verksamheten. Vi välkomnar även de två anställda som medarbetare i Spiffbet. Det passar oss perfekt att stärka organisationen nu när vi börjar sätta fart på de förvärv som gjorts under 2020”, kommenterar Maria Boelius, chef för Spiffbets kasinoverksamhet.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 10:17 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under bland annat varumärkena Metal Casino, Cashmio, Supernopea, Buster Banks, Wishmaker, Zenspin, Goliath Casino och Bellis Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Goliath Ltd, Mozebra Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.