Spiffbet förvärvar spelutvecklare

Report this content
  • Förvärv av spelutvecklaren STHLMGAMING med sex befintliga slotspel i portföljen, vilket breddar Spiffbets produktportfölj
  • Kompletterande distributionskanaler i Europa
  • STHLMGAMING förväntas generera 2 till 3 miljoner kronor i intäkter på årsbasis under 2019
  • STHLMGAMINGs grundare blir en viktig resurs för Spiffbets framtida utveckling
  • Ambition att snabbt integrera STHLMGAMING i Spiffbets ordinarie verksamhet och utvinna kostnadsbesparingar i spelutvecklingen och öka kundaktiviteten genom gemensamt försäljningsarbete
  • Förvärvet betalas med nyemitterade aktier i tre steg

Spiffbet AB har den 30 juli 2019 tecknat avtal med ägarna till Sthlm Gaming Sweden AB (”STHLMGAMING”) om förvärv av samtliga aktier i STHLMGAMING. Bolaget, som grundades 2016, har hittills utvecklat och lanserat sex slotspel, vilka sålts både direkt till en europeisk operatör och indirekt via ett nätverk främst till bolag verksamma på europamarknaden. Verksamheten i STHLMGAMING förväntas generera mellan 2 till 3 miljoner kronor i löpande intäkter under helåret 2019, med en ökande trend framöver i takt med att nya spel lanseras. Förvärvet kommer att konsolideras från och med förvärvstidpunkten.

Bolagets grundare och ägare, Jonas Byström och André Nylander, kommer att ingå i Spiffbets spelutvecklingsorganisation och fortsätta driva utvecklingen av slotspel enligt sin befintliga roadmap. Samtidigt blir de en betydande resurs i Spiffbets utvecklingsteam.

Spiffbet har tillsammans med STHLMGAMING tagit fram en plan för att snabbast möjligt uppnå maximala synergier mellan verksamheterna.

”Vi jämför nu interna utvecklingskostnader och upphandlade underleverantörer för att se var vi kan få mest effekt, kommenterar Spiffbets VD, Henrik Svensson. Det är oerhört stimulerande för mig att komplettera vårt team med två medarbetare med så lång erfarenhet av spelbranschen.

”Vi är glada att haka på Spiffbets breda globala närvaro”, säger Jonas Byström, VD på STHLMGAMING. Våra etablerade och välfungerande spel tillsammans med vår utvecklingsportfölj samt mångåriga branscherfarenhet kombinerat med Spiffbets plattform och närvaro hos kunder på flera kontinenter har alla förutsättningar att resultera i ett riktigt bra kunderbjudande.

Spiffbet AB förvärvar samtliga aktier i Sthlm Gaming Sweden AB. Köpeskillingen utgörs av nyemitterade aktier i tre steg.

1)    Vid undertecknandet av förvärvsavtalet betalas 1 000 000 aktier till ägarna i Sthlm Gaming Sweden AB.

2)    Villkorat av hur den förvärvade verksamheten levererar gentemot vissa resultat- och omsättningsmål per den 31 augusti 2020 kan en tilläggsköpeskilling på maximalt 2 000 000 aktier utbetalas.

3)    Villkorat av hur den förvärvade verksamheten levererar gentemot vissa resultat- och omsättningsmål per den 31 augusti 2021 kan ytterligare en tilläggsköpeskilling på maximalt 2 000 000 aktier utbetalas.

Om ingen tilläggsköpeskilling utbetalas kommer totalt 1 000 000 aktier att emitteras och utspädningen i Spiffbets aktie blir cirka 2,1 procent (efter att aktierna emitterats och hänsyn ej tagits till eventuell ytterligare utspädning).

Om full tilläggsköpeskilling vid båda tillfällena utbetalas kommer totalt 5 000 0000 aktier att emitteras och utspädningen i Spiffbets aktie blir cirka 9,8 procent (efter att aktierna emitterats och hänsyn ej tagits till eventuell ytterligare utspädning).

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2019 kl 22.10 CET

Om Spiffbet

Spiffbet utvecklar onlinespel för casino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino och Spiffbet Sports. Casinospelen erbjuder rättvisa odds i kombination med unik funktionalitet. Casinoplattformen erbjuder alla populära bordsspel inklusive videoslottar som kan skräddarsys för kundernas specifika behov. Med Take5-seriens innovativa mobilbaserade hybridspel – Spiffbet Sports - har Spiffbet hittat en egen nisch som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018 utfärdad av Curacaos regering. Spiffbet har även licens i Storbritannien. 

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar