Spiffbet genomför riktad kvittningsemission om 1,7 miljoner kronor

Report this content

Styrelsen i Spiffbet AB har idag, i enlighet med bemyndigande från årsstämma den 21 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission om 1 971 325 aktier till Recall Capital Nordic AB (”Recall”). Emissionen tillför Spiffbet 1 685 000 kronor, vilket motsvarar drygt 0,85 kronor per nyemitterad aktie, och innebär en ökning av bolagets aktiekapital med 246 415,625 kronor.

Emissionslikviden kvittas mot ett lånebelopp som utbetalats till Spiffbet från Recall under september 2019 där Spiffbet haft möjligheten att lösa lånet genom en kvittningsemission. I och med denna kvittningsemission har Spiffbet inga ytterligare åtaganden gentemot Recall.

Recall erbjuder skräddarsydda finansierings- och handelslösningar för noterade bolag. Spiffbet har i samband med denna emission utnyttjat Recalls tjänst On Tap Funding.

”On Tap Funding fungerar i praktiken som ett omvänt aktieåterköpsprogram för noterade bolag. Recall säljer löpande bolagets aktier i marknaden, lånar därefter ut likviden från aktieförsäljningen till bolaget och bolaget kan därefter lösa lånet kontant eller genom en kvittningsemission. Detta ökar flexibiliteten att hantera bolagets kapitalstruktur och kan även avsevärt minska ett bolags finansieringskostnader”, säger Björn Wallin, VD på Recall.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 16:15 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet utvecklar onlinespel för kasino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Kasinospelen ska vara underhållande och möta behovet på flera olika internationella marknader. För samma kunder har Spiffbet Sports etablerat en unik nisch som ligger mellan traditionell betting och kasinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar