• news.cision.com/
  • Spiffbet AB/
  • Spiffbet löser förvärvsreverser om totalt 21 miljoner kronor genom kvittning mot nyemitterade aktier

Spiffbet löser förvärvsreverser om totalt 21 miljoner kronor genom kvittning mot nyemitterade aktier

Report this content
  • Styrelsen i Spiffbet AB har idag beslutat att lösa de reverser som utgick i samband med förvärv av Sir Jackpot och Live Lounge samt Manisol Gaming Ltd genom kvittning mot nyemitterade aktier i Spiffbet
  • Totalt kommer 53 234 723 aktier emitteras vilket innebär att antalet aktier ökar till 389 551 565 och aktiekapitalet kommer efter emissionen att uppgå till 48 693 945,625 kronor

Under första kvartalet 2021 förvärvade Spiffbet onlinekasinona Sir Jackpot och Live Lounge, samt bolaget Manisol Gaming Ltd med onlinekasinona Scandibet och TurboVegas.

Vid respektive transaktion utgick en säljarrevers. Till ägarna av Sir Jackpot och Live Lounge utgick en revers om 200 000 Euro (cirka 2 miljoner kronor) och till ägarna av Manisol Gaming Ltd utgick en revers om 19 079 389 kronor. Avtalen med respektive säljare innehöll en möjlighet till kvittning av reversen mot nyemitterade aktier.

Styrelsen i Spiffbet har idag beslutat att utnyttja möjligheten till kvittning av reversfordran i enlighet med bemyndigande från bolagsstämma den 22 maj 2020. Beslutet innebär att Spiffbet emitterar 53 234 723 aktier till reversinnehavarna. Totalt antal aktier i Spiffbet ökar därmed från 336 316 842 till 389 551 565, vilket motsvarar en utspädning om cirka 14 procent. Vidare ökar aktiekapitalet med 6 654 340,375 kronor till 48 693 945,625 kronor. De nya aktierna beräknas distribueras till reversinnehavarna senast den 20 maj.

Av de nyemitterade aktierna omfattas 76 procent av en inlåsning i flera delar som sträcker sig över en period från 3 till 36 månader.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 14:53 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under bland annat varumärkena Metal Casino, Cashmio, Supernopea, Buster Banks, Sir Jackpot, Live Lounge, Wishmaker, Goliath Casino, Bellis Casino, Turbovegas och Scandibet samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Goliath Ltd, Mozebra Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.