• news.cision.com/
  • Spiffbet AB/
  • Spiffbet löser revers om 20 miljoner kronor i Cashmioförvärvet genom kvittning mot nyemitterade aktier

Spiffbet löser revers om 20 miljoner kronor i Cashmioförvärvet genom kvittning mot nyemitterade aktier

Report this content
  • I samband med förvärvet av Cashmio Group Ltd (”Cashmio”) utgick en revers om 20 miljoner kronor till Cashmios ägare
  • Styrelsen i Spiffbet AB har idag beslutat att lösa reversen genom kvittning mot nyemitterade aktier i Spiffbet
  • Totalt kommer 50 000 000 aktier emitteras till en kurs om 0,40 kronor per aktie, i enlighet med reversvillkoren

Den 26 oktober 2020 utannonserades Spiffbets förvärv av Cashmio. Köpeskillingen uppgick till 30 miljoner kronor varav 10 miljoner skulle betalas kontant i tre trancher och 20 miljoner kronor utgjordes av en revers till säljarna som skulle lösas inom två månader, det vill säga senast den 26 december. Avtalet med säljarna möjliggjorde en kvittning av reversen mot nyemitterade aktier beräknat på en aktiekurs om 0,40 kronor per aktie. Av de nyemitterade aktierna omfattas cirka 75 procent av en lock-up i flera delar som sträcker sig över en period om 4 till 34 månader.

Styrelsen i Spiffbet har idag beslutat om kvittning av reversfordran. Beslutet innebär att Spiffbet emitterar 50 000 000 aktier till reversinnehavarna, det vill säga säljarna av Cashmio. Totalt antal aktier i Spiffbet ökar därmed från 174 973 289 till 224 973 289, vilket motsvarar en utspädning om 22 procent. Vidare ökar aktiekapitalet med 6 250 000 kronor. De nya aktierna beräknas distribueras till ägarna i Cashmio senast den 23 december.

”Vi som står bakom Cashmio är en grupp entreprenörer och investerare med erfarenhet från spelbranschen. Vi tror fortsatt på teamet i Cashmio och ser en stor potential i att Cashmio nu ingår i en börsnoterad koncern. Cashmio och Spiffbet står inför en spännande möjlighet att accelerera upp utvecklingen av kasinoverksamheten genom ökad marknadsföring, gå in i nya marknader och ytterligare förvärv. Som tidigare ordförande i Cashmio känns det bra att kunna lämna över till Spiffbet under så gynnsamma förutsättningar och samtidigt fortsätta vara med på resan som aktieägare i Spiffbet.”, säger Cashmios tidigare styrelseordförande Andreas Johannesson.

”Det känns verkligen roligt att de tidigare aktieägarna i Cashmio tror på Spiffbet och vill fortsätta att vara med på en gemensam resa. Att nyckelpersonerna och grundarna i Cashmio, Maria Boelius och Hannes Eriksson, nu är med som aktieägare är särskilt roligt. Förvärv med egna aktier skapar en bra grund för en gemensam framtid och vår förhoppning är att kunna hålla en dialog med säljarna och fortsätta att dra nytta av deras kunskaper och kontaktnät.”, kommenterar Spiffbets VD Henrik Svensson.

Styrelsen i Spiffbet har samtidigt beslutat om en emission för förvärv av ytterligare aktier från minoritetsägare i Metal Casino, se separat pressmeddelande, om en emission på 1 843 553 aktier, varför det totala antalet aktier i Spiffbet sammanlagt efter båda emissionerna kommer att uppgå till 226 816 842.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 19:20 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under bland annat varumärkena Metal Casino, Cashmio, Supernopea, Buster Banks, Wishmaker, Goliath Casino och Bellis Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Goliath Ltd, Mozebra Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

I samband med förvärvet av Cashmio Group Ltd (”Cashmio”) utgick en revers om 20 miljoner kronor till Cashmios ägare. Styrelsen i Spiffbet AB har idag beslutat att lösa reversen genom kvittning mot nyemitterade aktier i Spiffbet. Totalt kommer 50 000 000 aktier emitteras till en kurs om 0,40 kronor per aktie, i enlighet med reversvillkoren
Twittra det här

Citat

Vi som står bakom Cashmio är en grupp entreprenörer och investerare med erfarenhet från spelbranschen. Vi tror fortsatt på teamet i Cashmio och ser en stor potential i att Cashmio nu ingår i en börsnoterad koncern. Cashmio och Spiffbet står inför en spännande möjlighet att accelerera upp utvecklingen av kasinoverksamheten genom ökad marknadsföring, gå in i nya marknader ochytterligare förvärv. Som tidigare ordförande i Cashmio känns det bra att kunna lämna över till Spiffbet under så gynnsamma förutsättningar och samtidigt fortsätta vara med på resan som aktieägare i Spiffbet.
Andreas Johannesson, fd styrelseordförande Cashmio Group