Spiffbet ökar ägandet i Metal Casino från 90,4 till 99,1 procent

Report this content
  • Spiffbet har nått en överenskommelse med minoritetsaktieägare motsvarande 8,7 procent i Vrtcl Gaming Group Sweden AB (”Metal Casino”) om att förvärva deras andel
  • Styrelsen beslutade idag om att förvärva dessa aktier i Metal Casino genom apport
  • Överenskommelsen är identisk med det erbjudande som presenterades av Spiffbet den 12 mars 2020 och som då accepterades av 90,4 procent av ägarna
  • Överenskommelsen har accepterats av ägare till totalt 1 536 292 aktier i Metal Casino vilket innebär att Spiffbets ägande efter affären uppgår till 99,1 procent
  • Som betalning kommer totalt 1 843 553 aktier i Spiffbet att emitteras och aktiekapitalet kommer totalt att öka med 230 444 kronor

Spiffbet återöppnade för en tid sedan erbjudandet för kvarvarande minoritetsaktieägare i Metal Casino. Villkoren har varit desamma som presenterades i det ursprungliga erbjudandet, den 12 mars 2020. I korthet erhölls då sex nyemitterade Spiffbetaktier som betalning per fem aktier i Metal Casino. Ägare motsvarande 1 536 292 aktier har accepterat överenskommelsen i det återöppnade erbjudandet.

Styrelsen i Spiffbet fattade följaktligen idag beslut om att förvärva dessa aktier genom apport. Beslutet innebär att totalt antal aktier i Spiffbet ökar med 1 843 553 aktier och aktiekapitalet ökar med 230 444 kronor. De nya aktierna beräknas distribueras till säljarna senast den 23 december.

Styrelsen i Spiffbet har samtidigt beslutat om en emission till säljarna av Cashmio, se separat pressmeddelande, om en emission på 50 000 000 aktier, varför det totala antalet aktier i Spiffbet sammanlagt efter båda emissionerna kommer att uppgå till 226 816 842.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 19:20 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under bland annat varumärkena Metal Casino, Cashmio, Supernopea, Buster Banks, Wishmaker, Goliath Casino och Bellis Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Goliath Ltd, Mozebra Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.

Prenumerera

Snabbfakta

Spiffbet har nått en överenskommelse med minoritetsaktieägare motsvarande 8,7 procent i Vrtcl Gaming Group Sweden AB (”Metal Casino”) om att förvärva deras andel Styrelsen beslutade idag om att förvärva dessa aktier i Metal Casino genom apport. Överenskommelsen är identisk med det erbjudande som presenterades av Spiffbet den 12 mars 2020 och som då accepterades av 90,4 procent av ägarna. Överenskommelsen har accepterats av ägare till totalt 1 536 292 aktier i Metal Casino vilket innebär att Spiffbets ägande efter affären uppgår till 99,1 procent. Som betalning kommer totalt 1 843 553 aktier i Spiffbet att emitteras och aktiekapitalet kommer totalt att öka med 230 444 kronor.
Twittra det här