Spiffbets emission i samband med förvärvet av Goliath är registrerad

Report this content
  • I samband med förvärvet av Goliath Holding Plc (”Goliath”) genomförde Spiffbet en riktad emission
  • Syftet med emissionen var att delfinansiera förvärvet
  • Totalt har 2 137 073 aktier emitterats och bolaget har tillförts 856 073 kronor, varav 356 073 kr genom kvittning av fordringar mot bolaget. Aktiekapitalet ökar med 267 134 kronor
  • Bland investerarna återfinns både delägare i Goliath och externa investerare

Som tidigare utannonserats har Spiffbet i samband med förvärvet av Goliath Holding Plc (”Goliath”) genomfört en riktad emission till en grupp utvalda investerare, varav några delägare i Goliath och några externa. Syftet med emissionen är att delfinansiera förvärvet. Emissionen tillförde 856 073 kronor, varav 356 073 kronor genom kvittning av fordringar mot bolaget, har slutförts och är registrerad vid Bolagsverket.

Antalet aktier som emitterades uppgick till 2 137 073. Det totala antalet aktier i Spiffbet AB uppgår efter emissionen till 168 340 958. Aktiekapitalet uppgår till 21 042 620 kronor.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under varumärket Metal Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Metal Casino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.