Spiffbets företrädesemission är genomförd

Report this content
  • Företrädesemissionen i Spiffbet AB om 26,5 miljoner kronor har slutförts
  • Aktiekapitalet ökar med 12 251 035 kronor till 20 775 486 kronor
  • Totalt emitteras 98 008 278 aktier till kursen 0,27 kronor
  • Efter registrering kommer antalet aktier att uppgå till 166 203 885

Företrädesemissionen i Spiffbet AB om 26 462 235 kronor har slutförts. Emissionen har tecknats till 100 procent enligt nedan:

  Aktier Andel
Tecknat med företräde: 44 594 020 45,5%
Tecknat utan företräde: 11 836 851 12,1%
Garanter: 26 856 564 27,4%
Garantiersättning: 5 888 889 6,0%
Kvittning av lån 8 831 954 9,0%
Summa: 98 008 278 100,0%

Med företrädesrätt tecknades 45,5 procent. Utan företrädesrätt tecknades 12,1 procent. Då emissionen var garanterad till 85 procent tecknas 27,4 procent av garantikonsortiet. En del av garantiersättningen utgörs av nyemitterade aktier vilka tecknas inom ramen för emissionen, 6,0 procent. Resterande aktier, 9,0 procent, tecknas genom en kvittning av lån gentemot A veces AB. Därmed är emissionen tecknad till 100 procent.

Bolaget tillförs genom nyemissionen totalt 26,5 miljoner kronor, före emissionskostnader, vilka bedöms till cirka 2 miljoner kronor.


Totala antalet aktier som emitteras i företrädesemissionen uppgår till 98 008 278. Efter registrering kommer totala antalet aktier i Spiffbet AB att uppgå till 166 203 885. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 20 775 486 kronor. Endast ett aktieslag finns i bolaget.

Betalning för tilldelade aktier tecknade utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt instruktion på utsänd avräkningsnota, som skickas omkring den 22 juni 2020. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Nya aktier förväntas registreras hos Bolagsverket under början av juli 2020. Därefter kommer BTA att bokas om till aktier.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under varumärket Metal Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Metal Casino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.