Spiffbets företrädesemission är registrerad och handel med BTU upphör den 13 juni

Report this content
  • Spiffbets företrädesemission om 136 107 780 aktier har nu registrerats på Bolagsverket
  • Sista dag för handel i BTU är den 13 juni 2023
  • De nyemitterade aktierna beräknas distribueras den 19 juni 2023
  • Efter genomförd företrädesemission och parallell kvittningsemission uppgår antalet aktier i Spiffbet
    till 1 596 872 480

Under perioden 28 april 2023 – 17 maj 2023 genomförde Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) en företrädesemission av aktier som tillförde Bolaget cirka 5 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen nyemitterades
136 107 780 aktier. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med BTU är
den 13 juni 2023 och stoppdag är den 15 juni 2023. Aktier beräknas distribueras till VP-konto/depå den 19 juni 2023.

Parallellt med företrädesemissionen har Spiffbet genomfört en kvittningsemission om sammanlagt
1 071 213 135 aktier med syfte att minska bolagets skuldbörda. Sammanlagt kommer därmed
1 207 320 915 aktier att emitteras. Det ger en total utspädning om 75,6 procent räknat som totala antalet aktier efter emissionerna dividerat med totala antalet nyemitterade aktier. Aktiekapitalet efter emissionerna kommer att uppgå till
39 921 812 kronor och totala antalet aktier kommer uppgå till 1 596 872 480.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino samt spelproduktion och företagstjänster. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor.

Prenumerera