Spiffx förvärvar portfölj med 30 casinospel

  • Förvärv av 30 traditionella casinospel som breddar och stärker Spiffxs erbjudande av konsumentinriktade spel
  • Spelen förvärvas av spelutvecklaren Keith Long, som samtidigt anställs för att ansvara för kasinospelmarknaden
  • Förvärvet betalas med nyemitterade aktier i två steg
  • Ambition att modernisera och återlansera flera av spelen redan under 2018
  • Säljarbetet av de nya spelen gentemot operatörer inleds omedelbart

Styrelsen för Spiffx, som utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spel för mobila plattformar, har beslutat att förvärva en portfölj med 30 PC-baserade och konsumentinriktade casinospel. Spelen kommer även att anpassas för mobila plattformar. Produkterna är färdiga att marknadsföras och säljas mot speloperatörer av olika slag, såväl Spiffxs befintliga kunder som nya kunder.

Spiffx har sedan tidigare en portfölj av egenutvecklade spel under varumärket Take5Live. Det nu förvärvade spelen breddar och kompletterar denna portfölj.

De nya spelen förvärvas av spelutvecklaren Keith Long, som genom affären får en ledande roll inom Spiffx med ansvar för kunder och produktutveckling inom kasinosektorn.

Keith Long är specialiserad på att bygga skräddarsydda kasinospel. De aktuella spelalgoritmerna utvecklades initialt för Pinnacle, som är ett av världens största spelbolag, och tanken med dem var att behålla spelarnas intresse för och lojalitet med den aktuella spelsajten.

Lennart Gillberg – VD i Spiffx AB sade: 

"De nya casinospelen kommer att väsentligt utöka vår portfölj samtidigt som vi fortsätter att utveckla spännande och konkurrenskraftiga produkter till spel-, lotteri- och telekomoperatörer i behov av intäktsdrivande innehåll. Dessutom kommer kombinationen av våra befintliga produkter - Take5 - och casinoportföljen avsevärt att stärka vår marknads- och intäktspotential".

Keith Long har arbetat för Spiffx på konsultbasis under de senaste tolv månaderna och ansluter nu till Spiffxs team som heltidsanställd. SpiffX kan därför dra full nytta av Longs breda och långa erfarenhet plus omfattande nätverk i branschen.

Keith Long sade: 

”Jag är stolt över att ansluta till Spiffx, både som anställd och aktieägare i bolaget. Den breddning som affären innebär gör att Spiffxs produktportfölj har enorm potential. Initialt kommer vi att implementera några av de nya spelen hos en befintlig kund för att få ett live-test på hur de fungerar i Spiffxs miljö. En uppdatering och modernisering av produkterna är redan i igångsatt med ambitionen att släppa en del av den nya portföljen på marknaden senare i år.”

Den förvärvade mjukvaran betalas med nyemitterade aktier. Vid undertecknandet av förvärvsavtalet betalas 500 000 aktier. Villkorat av hur spelen levererar gentemot ett antal fördefinierade parametrar kan en tilläggsköpeskilling efter tolv månader på upp till 1 500 000 aktier utbetalas.Vid full betalning (initial köpeskilling om 500 000 aktier samt full tilläggsköpeskilling om 1 500 000 aktier) kommer Keith Long att äga 6,5 procent av totala antalet aktier i bolaget räknat efter dessa emissioner (men utan hänsyn till eventuell utspädning från utestående optionsprogram).

För ytterligare information se, www.spiffx.se

Kontaktperson:

Lennart Gillberg, VD och styrelseledamot tel: 076-010 17 61, lennart@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 Augusti 2018, kl. 08:30 CET

Spiffx är en spelleverantör som adresserar en ny vertikal på bettingmarknaden. Spiffx levererar innovativa mobilbaserade hybridspel till spel-, lotteri- och telekomoperatörer i behov av intäktsdrivande innehåll. Med sina hybridspel har bolaget hittat en egen nisch på marknaden som ligger mellan traditionella sportspel och casinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget Spiffx Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ utfärdad av Curacaos regering. Spiffx har även licens i Storbritannien.

Spiffx AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

Om oss

Om Spiffbet AB Spiffbet utvecklar onlinespel för kasino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Kasinospelen ska vara underhållande och möta behovet på flera olika internationella marknader. För samma kunder har Spiffbet Sports etablerat en unik nisch som ligger mellan traditionell betting och kasinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018. Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

Prenumerera

Dokument & länkar