SpiffX publicerar årsredovisning för 2017

Report this content

SpiffX:s årsredovisning för 2017 samt fullständiga handlingar inför bolagsstämman finns idag tillgänglig på Bolagets hemsida. Se http://spiffx.se/IR/arsredovisningar och http://www.spiffx.se/IR/bolagsstamma.  

För ytterligare information se www.spiffx.se

Kontaktperson:

Lennart Gillberg, VD och styrelseledamot

tel: 076-010 17 61, lennart@spiffx.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SpiffX AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:smarknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018. kl. 08:30 CET.

SpiffX utvecklar och marknadsför konsumentinriktade spelapplikationer för mobila plattformar. Bolaget driver även en handelsplattform med en optionsmarknad och en darkpool (orderböcker med dolda handelsvolymer) för handel i sportodds till marknadsledande pris via webbplatsen www.spiffx.com. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolaget SpiffX Malta Ltd med licens nr LGA/CL3/851/2012 utfärdad av Malta Gaming Authority den 26 april 2013.

SpiffX AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är bolagets certified advisor.

Prenumerera

Dokument & länkar