Aynur Isayeva är Årets Rookie i Spinn 2019

Report this content

Juryns motevering 
Årets rookie har mycket god insikt om kommunikation som verktyg och har en vilja att i framtiden ännu mer utforska skärningspunkten mellan traditionell och datadriven kommunikation. Årets rookie är Aynur Isayeva från Gullers Grupp.Om priskategorin   
PRECIS styrelse utnämner årets nykomling i branschen och priset tilldelas en person. Kriterier för att bli ”Årets rookie” är att personen har arbetat högst tre år som och har spelat en betydande roll i idé- och strategiarbete eller i genomförandet av ett visst kundprojekt.

Kaj Flick
Generalsekreterare
070-674 01 65
info@precis.se

Spinn som arrangeras av branschföreningen Precis belönar Sveriges bästa marknads-PR. Tävlingen är ett sätt att samla branschens bästa prestationer och lyfta fram dem som utmaning och inspiration. Marknads-PR är all kommunikation i icke-köpta och egna kanaler som bygger trovärdighet, ändrar beteenden, bygger varumärken och driver försäljning. Målet med Spinn är att öka kännedom och kunskap om marknads-PR hos företagsledare, marknadschefer och andra beslutsfattare. Tävlingen är även ett sätt att samla branschens bästa prestationer och lyfta fram dem som utmaning och inspiration. Långsiktigt ska tävlingen bidra till att öka andelen icke-köpta kanaler i marknadsmixen. Den första Spinntävlingen hölls 2004.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media