Guld till JMWGolin för Årets Thought Leader i Spinn 2019

Report this content

Årets Thought Leader
Guld: JMWGolin med ”Vi kan alla bli mer klimatpositiva” för MAX BurgersJuryns motevering 
Det här är sannolikt den viktigaste expertrollen ett företag kan ta på sig i dag: Att vara ledande inom sin bransch på att förbättra klimatet. Den rollen har årets vinnare tagit på sig och på ett så föredömligt sätt att man har blivit en internationell förebild. Det här är viktigt på riktigt.

Silver: Spotlight med ”Kvdbil: Begbilsexperten” för Kvdbil 

Om priskategorin   
Årets Thought leader belönar hur ett företag eller organisation lyckas bli kunskapsledare, dvs ta en ledande position som experten i en specifik fråga, område eller bransch – på ett sätt som stöttar deras affär/verksamhet. Genom kreativ och relevant kommunikation i egna och förtjänade kanaler och med en tydlig effekt på kort och/eller lång sikt.

Kaj Flick
Generalsekreterare
070-674 01 65
info@precis.se

Spinn som arrangeras av branschföreningen Precis belönar Sveriges bästa marknads-PR. Tävlingen är ett sätt att samla branschens bästa prestationer och lyfta fram dem som utmaning och inspiration. Marknads-PR är all kommunikation i icke-köpta och egna kanaler som bygger trovärdighet, ändrar beteenden, bygger varumärken och driver försäljning. Målet med Spinn är att öka kännedom och kunskap om marknads-PR hos företagsledare, marknadschefer och andra beslutsfattare. Tävlingen är även ett sätt att samla branschens bästa prestationer och lyfta fram dem som utmaning och inspiration. Långsiktigt ska tävlingen bidra till att öka andelen icke-köpta kanaler i marknadsmixen. Den första Spinntävlingen hölls 2004.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media