JMWGolin vinner guld i Årets Realtidskampanj i Spinn 2019

Årets Realtidskampanj
Guld: JMWGolin med ”Game of Thrones Anti-Spoiler Kit” för Telia Juryns motevering 
Med en påpasslig kampanj som pluggade rakt in i landets största snackis, placerade vinnaren sig i Spinns tron. Då vi juryn vill undvika en spoiler säger vi inte mer om vinnaren nu.

Om priskategorin 
Kategorin hyllar de som på ett relevant sätt har svarat på, deltagit i och/eller förstärkt en händelse, kulturell eller nyhetsmässig, som skett i omvärlden. Den kommunikativa insatsen ska ha skett via förtjänade eller egna kanaler, och ha en tydlig koppling och hög relevans till varumärket. Årets realtidskampanj värdesätter kombinationen att reagera och agera snabbt, och samtidigt skapa en kampanj som håller hög kommunikativ och kreativ höjd.

Kaj Flick
Generalsekreterare
070-674 01 65
info@precis.se

Spinn som arrangeras av branschföreningen Precis belönar Sveriges bästa marknads-PR. Tävlingen är ett sätt att samla branschens bästa prestationer och lyfta fram dem som utmaning och inspiration. Marknads-PR är all kommunikation i icke-köpta och egna kanaler som bygger trovärdighet, ändrar beteenden, bygger varumärken och driver försäljning. Målet med Spinn är att öka kännedom och kunskap om marknads-PR hos företagsledare, marknadschefer och andra beslutsfattare. Tävlingen är även ett sätt att samla branschens bästa prestationer och lyfta fram dem som utmaning och inspiration. Långsiktigt ska tävlingen bidra till att öka andelen icke-köpta kanaler i marknadsmixen. Den första Spinntävlingen hölls 2004.

Taggar:

Om oss

Spinn startade 2004 och är Sveriges största PR-tävling. Över 175 inskickade bidrag är med och tävlar om vinster som delas ut på en galamiddag med över 300 gäster. I tävlingen belönas Sveriges bästa PR-insatser med huvudfokus på icke-köpta kanaler. Bidragen som belönas ska ha ett tydligt syfte, visa på affärsnytta kombinerat med kreativ höjd och resultat som kan härledas till målsättningen i projektet. Målet med Spinn är att öka kännedom och kunskap om PR hos företagsledare, marknadschefer och andra beslutsfattare. Tävlingen är även ett sätt att samla branschens bästa prestationer och lyfta fram dessa för att inspirera till ännu fler nytänkande och väl genomförda PR-insatser. Långsiktigt ska tävlingen bidra att fler arbetar med PR och att det ökar den förtjänade andelen uppmärksamhet i marknadsmixen.

Prenumerera

Media

Media