Malin Selander, Kommunikationschef på Tele2 Sverige, tar hem priset för Årets kund

Juryns motivering 
Årets kund flyttar gränsen för vad pr är framåt. Denna kund är inte inlåst i traditionell definition utan ser PR som en tydlig och viktig del av hela marknadsmixen. Ett partnerskap där byrån är en förlängd arm av kommunikationsavdelningen är en självklarhet för denna kund. Årets kund är prestigelös i vem som gör vad, är transparent kring beslut, finansiering och vägval. Genom att bryta upp byrå- och kundlogiken och därmed på riktigt jobba tillsammans, förändras synen på vad ickeköpt kommunikation är och kan åstadkomma. Årets kund är Malin Selander, Kommunikationschef Tele2 Sverige.

Om priskategorin   
Årets kund är en uppdragsgivare som har visat nyfikenhet och mod inför vad PR är och kan vara. Genom att ha varit en exceptionellt framsynt beställare är hen ett gott föredöme – exempelvis strategiskt, kreativt eller digitalt – som kan inspirera en hel bransch. Även denna kategori utnämner PRECIS styrelse vinnaren.

För mer information besök spinn.nu eller kontakta:   
Kaj Flick  
kaj.flick@precis.se
070-674 01 65

Taggar:

Om oss

Spinn startade 2004 och är Sveriges största PR-tävling. Över 175 inskickade bidrag är med och tävlar om vinster som delas ut på en galamiddag med över 300 gäster. I tävlingen belönas Sveriges bästa PR-insatser med huvudfokus på icke-köpta kanaler. Bidragen som belönas ska ha ett tydligt syfte, visa på affärsnytta kombinerat med kreativ höjd och resultat som kan härledas till målsättningen i projektet. Målet med Spinn är att öka kännedom och kunskap om PR hos företagsledare, marknadschefer och andra beslutsfattare. Tävlingen är även ett sätt att samla branschens bästa prestationer och lyfta fram dessa för att inspirera till ännu fler nytänkande och väl genomförda PR-insatser. Långsiktigt ska tävlingen bidra att fler arbetar med PR och att det ökar den förtjänade andelen uppmärksamhet i marknadsmixen.

Prenumerera

Media

Media