Ny rapport: Sportfiskets betydelse och samhällsnytta

Ny rapport: Sportfiskets betydelse och samhällsnytta Tre miljoner svenskar fiskar med spö någon gång varje år, 900 000 fiskar mer än 20 gånger per år. Det gör sportfisket till en av Sveriges absolut största folkrörelser. I rapporten, "Sportfiskets betydelse och samhällsnytta" presenteras en rad nya fakta om sportfiskets positiva inverkan på samhällsekonomin och arbetsmarknaden, natur- och fiskevården och inte minst på folkhälsan. Landets tre miljoner sportfiskare köper sin utrustning för egna pengar, de skapar arbetstillfällen i glesbygden med en växande fisketurism och de bidrar till natur- och fiskevård genom att cirka 100 000 personer jobbar frivilligt 775 000 dagar per år. Statistik från SCB visar att fisket med spö, krok och lina omsätter mer än fyra miljarder kronor varje år. Beräkningar visar också att sportfisket gått om yrkesfisket i ekonomisk betydelse. Enligt Sveriges Sportfiskareföretagare är till exempel fångstvärdet i första ledet för sportfiskad fisk 2-3 000 kr/kg, medan motsvarande siffra för yrkesfisket är 2-4 kr/kg. Detta framgår i Sportfiskarnas och SPOFA Spöfiskes nya rapport som sammanställts av docent Ingemar Norling, sektionen för vårdforskning på Sahlgrenska universitets-sjukhuset i Göteborg. I rapporten synas även den svenska fiskeripolitikens extrema prioritering av yrkesfisket, till nackdel för sportfisket med spö, och vad den politiken lett fram till. Resultaten av utredningar och kartläggningar visar alla i samma nedslående riktning - utarmade fiskebestånd och förstörda lekplatser och lekbottnar till havs. Det är tydligt att de svenska fiskevattnen inte klarar av dagens storskaliga industrifiske och allmänna överfiske som är helt frikopplat från de ekologiska förutsättningarna. Rapporten tar även upp sportfiskets positiva effekter för folkhälsan. Studier visar att sportfiske med sin nära naturkontakt både ger snabbare återhämtning från stress och sjukdom och effektivt förebygger psykisk och fysisk ohälsa, stressrelaterade sjukdomar och beroende. Rapporten kan i sin helhet laddas ned från www.sportfiskarna.se eller från www.spofa.se. Här finns även en folder med rapportens slutsatser i sammanfattning. För mer information, kontakta Åsa Elm, Sportfiskarna - Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund i samarbete med Spofa Spöfiske - Svenska redskapsdistributörer i samverkan, tel. 070-739 61 95. Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=27958 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00450/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00450/wkr0003.pdf Bilaga 1 http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00450/wkr0004.pdf Bilaga 2 http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/02/20030702BIT00450/bild.html Pictures

Om oss

Sportfiskarna (Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund) och SPOFA Spöfiske (Svenska sportfiskedistributörer i samverkan) samarbetar för att utveckla av ett så bra sportfiske som möjligt.