Så påverkar Covid-19 svenskarnas midsommarfirande - Drygt var fjärde avstår helt

På grund av Covid-19 avstår 28 procent av svenskarna från att hålla i eller delta vid ett privat eller allmänt midsommarfirande i år. Av de som kommer att fira svarar majoriteten att oron för smittspridning är låg – men förväntningarna på hur gästerna beter sig är också många och höga. Det visar en färsk Sifo-undersökning på uppdrag av hygien- och hälsobolaget Essity.

När Essity i förra veckan lät Sifo fråga drygt 1000 svenskar om deras midsommarplaner framkommer att nära hälften (48%) avstår från att bjuda in till eller delta vid ett midsommarfirande. Drygt var fjärde (28%) uppger att det är på grund av Covid-19 som man låter bli. De flesta som avstår på grund av Covid-19 är äldre, men var fjärde (25%) i 35-55-årsåldern och nära var femte (17%) av de som är 16-34 svarar samma sak.

Nära två av fem (38%) svarar att de kommer att bjuda in till eller delta vid ett privat midsommarfirande.

- Tittar vi på vilka som kommer att delta vid ett midsommarfirande i helgen så framkommer att fjärde är mellan 56 och 79 år gamla. Nu gäller det att svenskarna följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och stannar hemma vid minsta symtom – och att de som träffas vidtar de åtgärder som går för att minska risken för smittspridning, säger Jenny Logenius, Global Brand Innovation Manager på Essity.

Så förväntas du bete dig på midsommarfirandet
På frågan om man är orolig för smittspridning i samband med midsommarfirandet svarar majoriteten (89%) av de som ska fira med andra nej. Samtidigt har man en rad hygienrelaterade förväntningar på de som är där.

Exempelvis vill drygt var fjärde (27%) undvika dans runt midsommarstången. Nästan lika många (22%) tycker att midsommardansen är okej men att man vill undvika att hålla hand. 

Det i särklass viktigaste kravet är emellertid att alla som kommer är friska (88%). Näst viktigast är att gästerna tvättar händerna noga och ofta (67%) och att man undviker att skaka hand och/eller kramas (57%). Social distans (44%) och att begränsa firandet till utomhus (43%) ligger också på listan över de topp fem viktigaste åtgärderna.

- Med den här undersökningen hoppas vi höja medvetenheten kring hur svenskarna känner inför midsommarfirandet och vilka förväntningar vi har på varandra. Förhoppningsvis kan det underlätta att våga ställa krav – och samtidigt sätta press på oss att själva leva upp till kraven, säger Jenny Logenius.Från undersökningen:
Svenska folket om midsommar 2020 med anledning av Covid-19

Frågor:
Kommer du att hålla i eller delta på ett midsommarfirande i år?
Hur stor oro känner du inför risken för smittspridning i samband med att du håller i eller deltar vid ett midsommarfirande?
Vad förväntar du dig av midsommarfirandet, ur hygienskäl?

Så många deltar vid ett midsommarfirande
Kommer att hålla i eller delta på ett privat midsommarfirande: 38%
Kommer att delta i ett midsommarfirande öppet för allmänheten: 1%
Kommer inte att hålla i eller delta vid privat/öppet midsommarfirande i år: 20%
Kommer inte att hålla i eller delta vid ett privat/öppet midsommarfirande i år, pga Covid-19/Corona: 28%
Vet ej: 12%
(Bas: 1 109)
 Källa: Essity/Sifo

Oro bland de som deltar vid ett midsommarfirande
Mycket orolig + Ganska orolig: 11%
Inte så orolig + Inte orolig alls: 89%
(Bas: 442)
Källa: Essity/Sifo

5 vanligaste hygienåtgärderna vi förväntar oss midsommargästerna
Att alla som är där är friska: 88%
Att alla som är där tvättar händerna noga: 67%
 Att man undviker att skaka hand och/eller kramas: 57%
Att alla som är där håller social distans: 44%
Att midsommarfirandet begränsas till att vara utomhus: 43%
Källa: Essity/Sifo

Hela listan:
Att alla som är där är friska: 88%
Att alla som är där tvättar händerna noga: 67%
 Att man undviker att skaka hand och/eller kramas: 57%
Att alla som är där håller social distans: 44%
Att midsommarfirandet begränsas till att vara utomhus: 43%
Att man undviker dans runt midsommarstången: 27%
Att man undviker att hålla hand vid dans runt midsommarstången: 22%
Att alla som är där använder handsprit: 21%
Att man undviker buffémat: 21%
Att man undviker att skåla genom att nudda/slå i glasen: 17%
Att gästerna placeras vid bordet med minst 2 meters avstånd: 12%
Att man håller 2 meters avstånd vid dans runt midsommarstången: 11%
Att midsommarfirandet är tidsbegränsat: 5%
Att maten tillbereds med handskar: 5%
Annat: 5%
Har inga särskilda förväntningar ur hygienskäl: 3%
Vet ej: 1%
(Bas: 442)
Källa: Essity/Sifo

För mer information, kontakta:
Sofia Hallberg, Communications Director Nordic, Essity Hygiene & Health AB
Telefon: +46 721 41 42 99

E-post: sofia.hallberg@essity.com

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 5-10 juni 2020. Totalt intervjuades 1109 personer i åldern 16-79 år.Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.                

Om Essity
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2019 var cirka 129 miljarder kronor (12,2 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com.

Media

Media