Abera Bioscience AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Abera Bioscience AB ("Bolaget") har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget grundades 2012 och är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som utvecklar vacciner baserat på en egenutvecklad och patenterad plattform, BERA.

Abera Bioscience AB är ett svenskt bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur bioteknikbolaget Xbrane Biopharma AB. Abera besitter en egenutvecklad patenterad plattformsteknologi, BERA, vilken möjliggör effektiv utveckling av vaccin baserat på bakteriell OMV-teknologi. Genom BERA kan Bolaget förkorta produktionsprocessen samt kostnads- och tidseffektivisera utveckling och design av vacciner. Aberas teknologi möjliggör vaccinutveckling inom en rad olika sjukdomsområden men fokuserar i dagsläget på två huvudområden – pneumokocker och immunonkologi.

Maria Alriksson, VD för Abera Bioscience AB, kommenterar
På Abera kombinerar vi över 30 års forskning inom molekylärbiologi med beprövade teknologier och med välkända, sjukdomsspecifika antigener, till effektiva vacciner. Vi ser stor potential i vår plattform BERA och att den kan ge världen nya, innovativa vacciner med brett skydd, som dessutom är kostnadseffektiva att tillverka. För att kunna öka verksamhetstempot och fortsätta utvecklingen av vår plattformsteknologi och vår vaccinkandidat Ab-01.12 samt starta vårt immunonkologiprogram genomför vi nu en kapitalisering. Vi befinner oss i en mycket spännande fas och vi ser med stor tillförsikt på framtiden nu när organisationen tar nästa stora steg.

Erbjudandet
Teckningstiden i bolagets kommande nyemission av aktier om 24,1 MSEK inleds den 19 januari 2021 och avslutas den 2 februari 2021. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om 18,1 MSEK av nyemissionen genom teckningsförbindelser, motsvarande cirka 75 procent av erbjudandet. Erbjudandet omfattar högst 3 490 000 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs Abera totalt 24,1 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till cirka 2,3 MSEK. Lägsta gränsen för emissionen uppgår till 16,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 68,8 procent av erbjudandet.

Emissionslikviden är avsedd att finansiera vidareutveckling och slutförandet av det prekliniska programmet för Ab-01.12 samt påbörjandet av regulatoriska förberedelser för klinisk fas 1-studier. Därtill syftar kapitaliseringen bland annat till att finansiera planering och uppstart av Bolagets immunonkologiprogram.

Notering på Spotlight Stock Market
Abera Bioscience AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 68,8 procent av emissionen (motsvarande 16,6 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om 300 aktieägare uppfyllas.

Information om aktien
Kortnamn: ABERA
ISIN: SE0006425203
Teckningskurs: 6,90 SEK per aktie
Första dag för handel:
Första dag för handel beräknas bli den 24 februari, 2021

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Wollert
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar