AktieTorget handelsstoppar SealWacs AB

Med anledning av dagens kraftiga kursrörelse har AktieTorget beslutat att stoppa handeln i bolagets aktier. Grunden till handelsstoppet är att det är uppenbart att priset på bolagets värdepapper – sett i ljuset av den information som bolaget har offentliggjort och övriga omständigheter - inte avspeglar ett rimligt marknadsvärde.

Mer information väntas från bolaget under dagen.

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Prenumerera

Dokument & länkar