Backaheden Fastighets AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Report this content

Backaheden Fastighets AB (”Bolaget”) har sedan den 22 december 2020 ägt och förvaltat logistikfastigheten Hede 3:122 belägen i Kungsbacka utanför Göteborg. Största hyresgäst är Santa Maria som är norra Europas största smaksättningsföretag med drygt 900 anställda och en del av den familjeägda finska livsmedelskoncernen Paulig Group. Övriga hyresgäster inkluderar bland annat Region Halland och Erikshjälpen. Fastigheten omfattar totalt cirka 45 500 kvadratmeter uthyrningsbar area. 

Bolaget har nyligen genomfört en kapitalisering om 321 Mkr som delfinansiering av förvärvet av fastigheten.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Notering på Spotlight Stock Market
Backaheden Fastighets AB är godkänt för notering på Spotlight Stock Market.
Första dag för handel i aktien beräknas till den 2 februari 2021.

 

Information om aktien
Kortnamn: BACKA
ISIN: SE0015221619
Första dag för handel: 2 februari 2021

Bolagets noteringsmemorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com

 

För mer information, vänligen kontakta:
Oskar Wollert
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 8 511 68 008

listing@spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar