Bemanningsföretaget Veteranpoolen AB godkänt för notering på AktieTorget

Veteranpoolen AB (”Veteranpoolen”) är Sveriges största bemannings- och tjänsteföretag med pensionärer som utförare. Med utdelningen av Veteranpoolen från HomeMaid AB och efterföljande notering syftar Veteranpoolen att underlätta styrning och ledning av bolaget samt bli verksamhetsmässigt mer fokuserad på sin verksamhet.

Veteranpoolen förvärvades av HomeMaid AB i slutet av 2012 och har sedan dess bedrivit verksamhet inom bemanning och tjänster med pensionärer som utförare. Bolagets affärsidé är att erbjuda privattjänster och bemanna företag i de flesta branscher. Bolaget ska vara Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Dessa veteraner ska hjälpa till med bland annat ROT- och RUT-tjänster för privatpersoner och bemanningslösningar åt företag. Veteranpoolen har i dagsläget 41 lokalkontor i Sverige där ett flertal av kontoren bedrivs via ett franchisekoncept. Veteranpoolens intäkter mellan den 1 januari 2017 och den 30 september 2017 var cirka 161 MSEK.  

”Veteranpoolens nätverk gör att pensionärer kan känna sig fortsatt engagerade, efterfrågade och uppskattade samtidigt som de hjälper kunder och tjänar extrapengar utöver sin pension. Veteranpoolens verksamhet är viktig och bra för vårt samhälle. Som organisation är vi ca 6 600 veteraner som är redo att rycka ut för att hjälpa privatpersoner eller företag med en extra resurs när behovet finns.”, kommenterar Veteranpoolens vd Mats Claesson

Memorandumet kommer inom kort att finnas tillgängligt på aktietorget.se.

Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 30 januari under kortnamnet VPOOL B.

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert

Chef Notering, AktieTorget

+46 8 511 68 008

notering@aktietorget.se

Prenumerera

Dokument & länkar