Bosjö Fastigheter AB avnoteras från Spotlight/ Bosjö Fastigheter AB is delisted from Spotlight

Report this content

Spotlight har efter ansökan från Bosjö Fastigheter AB (”Bolaget”) beslutat att avnotera Bolagets finansiella instrument. Sista dag för handel i Bolagets finansiella instrument är den 13 maj 2022.

Bolaget offentliggjorde den 30 april 2022 kl. 14:28 pressmeddelandet ”Bosjö Fastigheter AB (publ) ingår villkorat avtal om försäljning av sitt dotterbolag, Bosjö Vindtyget 1 AB, som äger fastigheten Borås Vindtyget 1.

Bolaget offentliggjorde den 8 april 2022 kl. 10:44 pressmeddelandet ”Kommuniké från årsstämma den 8 april 2022 i Bosjö Fastigheter AB (publ)”.

Bolaget har ingått avtal om försäljning av sin verksamhet, på årsstämman beslutat om att genomföra en split med automatiskt inlösenförfarande för att skifta ut Bolagets resterande tillgångar till dess aktieägare för att därefter gå i frivillig likvidation. Med anledning av det ovan framförda har Spotlight beslutat att avnotera Bolagets samtliga finansiella instrument.  

Spotlight
08-511 68 000
E-post: backoffice@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Press release 2022-04-11

Bosjö Fastigheter AB is delisted from Spotlight

Spotlight has due to a request from Bosjö Fastigheter AB (the “Company”) decided to delist the Company’s financial instruments. Last day of trading in the Company’s financial instruments is May 13, 2022.

On April 30, 2021 at 14:28, the Company published the press release ”Bosjö Fastigheter AB (publ) ingår villkorat avtal om försäljning av sitt dotterbolag, Bosjö Vindtyget 1 AB, som äger fastigheten Borås Vindtyget 1.”

On April 8, 2022 at 10:40, the Company published the press release ”Kommuniké från årsstämma den 8 april 2022 i Bosjö Fastigheter AB (publ).

The Company has finalized an agreement regarding divestment of  all of the Company’s assets, has at the annual general meeting decided to carry out a split with redemption in order to distribute the remaining assets to the Company’s shareholders and to thereafter initiate a liquidation process. Due to the above, Spotlight has decided to delist the Company’s financial instruments.  

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: backoffice@spotlightstockmarket.com 

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Prenumerera

Dokument & länkar